MAS Rozvoj Krnovska

Je nejvyšší čas přihlásit dítě na příměstský tábor

Je nejvyšší čas přihlásit dítě na příměstský tábor

OSOBLAŽSKO | Příměstské tábory jsou službou pro rodiče pečující o děti do 15 let, kteří jsou zaměstnáni, aktivně hledají práci či se vzdělávají. Tábory budou provozovány v pracovní dny v době od 8 do 16 hodin. Jsou určeny pro děti navštěvující základní školu...

V Dívčím Hradě budou mít chodníky

V Dívčím Hradě budou mít chodníky

DÍVČÍ HRAD | Už od roku 2015 plánují v Dívčím Hradě výstavbu chodníků podél hlavní komunikace vedoucí obcí od mateřské školy po lávku u obecního úřadu. To, co bylo doposud jen na papíře, bude v letošním roce realitou. „Dnes jsme předali firmě staveniště. Firma tak...

Místní akční skupina Rozvoj Krnovska se má čím pochlubit

Místní akční skupina Rozvoj Krnovska se má čím pochlubit

OSOBLAŽSKO | Prosinec je měsícem bilancování a místní akční skupina Rozvoj Krnovska se má čím pochlubit. Program rozvoje venkova (PRV) MAS podpořila 30 projektů dotacemi ve výši téměř 20 mil. korun, díky projektům vzniklo 12 pracovních míst. Operační program...

Změna SCLLD2014 a příprava Strategie pro budoucí období 2021

Změna SCLLD2014 a příprava Strategie pro budoucí období 2021

OSOBLAŽSKO | V průběhu měsíce listopadu se podařilo docílit změny strategie a přidat do Programového rámce PRV novou fichi, díky které poputuje 7 mil. Kč na podporu základních služeb a obnovy vesnic. V obcích a městech bude možno investovat do obnovy mateřských a...

Když informace, tak od STA!