Osoblažsko

Kraje dostanou pro sociální služby dodatečné finance

Kraje dostanou pro sociální služby dodatečné finance

Ministerstvo práce a sociálních věcí chystá dodatečné zdroje určené na dofinancování provozních nákladů poskytovatelů sociálních služeb. Reaguje tak na rekordní inflaci a růst nákladů, s nimiž se zařízení sociálních služeb musí vypořádat.

Na silnicích Moravskoslezského kraje proběhla dopravně bezpečnostní akce zaměřená na motorkáře

Na silnicích Moravskoslezského kraje proběhla dopravně bezpečnostní akce zaměřená na motorkáře

V neděli 12. června 2022 proběhla na silnicích Moravskoslezského kraje dopravně bezpečnostní akce zaměřená mimo jiné na chování motorkářů v silničním provozu. Kontrolovali jsme správný způsob jízdy, předjíždění,  technický stav motocyklů, doklady potřebné k řízení motorových vozidel a celkově dodržování obecně platných ustanovení zákona o silničním provozu. 

Otázky a odpovědi k příspěvku 5 tisíc korun na dítě

Otázky a odpovědi k příspěvku 5 tisíc korun na dítě

Příspěvek je určen dítěti do 18 let, které žije v rodině, jejíž příjem v roce 2021 byl do jednoho milionu korun hrubého. Spodní věková hranice je stanovena narozením dítěte nejpozději 31. prosince 2022. Horní věková hranice je pak daná 1. srpnem 2022, kdy věk nesmí přesáhnout 18 let. Pokud tedy dítě oslaví osmnáctiny 2. srpna nebo později, pak nárok na příspěvek mít bude.

Některým bankovkám skončí platnost, bude nutné je vyměnit

Některým bankovkám skončí platnost, bude nutné je vyměnit

Od 30. června 2022 skončí platnost starších vzorů bankovek nominálních hodnot 100 Kč, 200 Kč, 500 Kč, 1000 Kč a 2000 Kč z let 1995 až 1999. Až do 30. června 2024 bude možné neplatné bankovky vyměnit na pokladnách všech úvěrových institucí provádějících pokladní operace a současně také na všech sedmi územních zastoupeních ČNB.

Od začátku roku AGEL Transfúzní služba v Bruntále zaregistrovala téměř 100 nových dárců krve

Od začátku roku AGEL Transfúzní služba v Bruntále zaregistrovala téměř 100 nových dárců krve

Vzhledem k dlouhodobému problému, kterým je stárnoucí dárcovská základna, je nutná aktivní podpora náboru nových dárců. Kromě pravidelných akcí, jako je Valentýnský nebo Velikonoční odběr, AGEL Transfúzní služba vytváří akce i s partnery, institucemi, nadacemi a firmami, které si jsou vědomi, jak je dárcovství krve pro společnost důležité a výrazně podporují dárce krve. Významným partnerem v „boji“ o nového dárce je Nadační fond NADĚJE, se svým Projektem 450ml NADĚJE.

Meteorologové varují : Hrozí silné bouřky

Meteorologové varují : Hrozí silné bouřky

Nárazy větru mohou lámat větve stromů. Nebezpečí mohou představovat také kroupy a blesky. Je třeba dbát na bezpečnost zejména s ohledem na nebezpečí zásahu bleskem a úrazu padajícími a poletujícími předměty.

Letos připadl „Evropský den proti vloupání“ na 15. června

Letos připadl „Evropský den proti vloupání“ na 15. června

Odjeďte na dovolenou s pocitem, že jste udělali vše pro to, abyste předešli vloupání do vašeho domova. Obecně může bezpečnost domu či bytu každý z nás ovlivnit tím, že bude dodržovat základní jednoduchá organizační opatření, která nevyžadují žádné finanční náklady.