OSOBLAHA | Ve vyhlášené výzvě pro příjem žádostí o dotace z programu rozvoje venkova byl dokončen příjem žádostí a byly zahájeny kontroly formálních náležitostí a hodnocení přijatelnosti jednotlivých projektů.

Foto: Plakát

Bylo přijato přes 30 projektů ve třech oblastech podpory – investice do zemědělství, investice do nezemědělských činností a projekty obcí, škol a neziskového sektoru. Konala se další akce spolufinancovaná v rámci výzvy místní akční skupiny Malý LEADER; a to již tradiční Řecké dny pořádané Řeckou obcí v Krnově.

Místní akční skupina se aktivně účastnila Fóra zdravého města Krnov v oblasti energetiky, kde byli zájemci informováni o možnostech aktivit samosprávy v oblasti energetických úspor, “informuje tým MAS Rozvoj Krnovska.