OSOBLAHA, ČÁKOVÁ | První kulturní akce spolufinancována z rozpočtu MAS ve výzvě Malý LEADER 2022 se konala v obci Čaková, jednalo se o veřejnou kulturní akci Pálení čarodějnic.

Foto: Plakát

„Dále pokračují přípravy akčních plánů pro nové programové období, pracovníci kanceláří se účastní různých webinářů a seminářů, na kterých jsou informováni o podmínkách pro integrovaný nástroj komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD). Ačkoliv jsme si mysleli, že v tuto dobu již budeme vyhlašovat první výzvy, nejsou dosud stanoveny podmínky ze strany řídících orgánů jednotlivých operačních programů. Pouze v operačním programu rozvoje venkova lze vyhlašovat výzvy v tzv. přechodném období, kdy vlastně čerpáme „budoucí peníze za současných podmínek“.

„Letošní výzva bude vyhlášena 19. dubna, pracovníci MAS budou podávat bližší informace všem zájemcům a budou poskytovat konzultace k projektovým záměrům. V této výzvě budou podpořeny projekty zemědělců, podnikatelů v potravinářství i lesnictví, budou podpořeny projekty nezemědělských podnikatelů, obcí i neziskových organizací. Těšíme se na zájem žadatelů a věříme, že podpoříme kvalitní projekty přínosné pro rozvoj regionu,” informuje tým MAS Rozvoj Krnovska.

top