OSOBLAHA | Změna strategie pro programový rámec PRV byla řídícím orgánem schválena a místní akční skupina tak může v příštím roce podpořit projekty za téměř 9 milionů korun.

Foto: STA Bruntálsko

Výzva je plánována v souladu s harmonogramem na rok 2022 a veřejnost o jejím vyhlášení bude včas a s předstihem informována. Členové programového výboru připraví podmínky výzvy tak, aby byly podpořeny projekty potřebné v území.

„Byla vyhlášena 14. výzva IROP pro podávání projektů ke zvyšování kvality a dostupnosti vzdělávací infrastruktury, alokovaná částka je téměř 1,3 mil. Kč a místní akční skupina předpokládá, že prostředky budou zcela vyčerpány. Investice v základních školách v Krnově (Žižkova, Klíček), Zátoru, Holčovicích, Třemešné a Městě Albrechticích byly ze strany místní akční skupiny dosud podpořeny 18 milionů korun,” řekla ředitelka MAS Rozvoj Krnovska Martina Jalamasová.