KRNOVSKO | Jedenáct projektů bylo vybráno z celkem třiceti žádostí v rámci 1. výzvy Malý leader. Přijala je a na jaře vyhodnotila Místní akční skupina (MAS) Rozvoj Krnovska, která v Krnově sídlí na Hlavním náměstí 104. „Některé jsou již v běhu, jiné se plánují v řádech týdnů. Jedná se o podporu veřejných akcí, kterých se může zúčastnit kdokoliv, všichni jsou zváni. Akce pořádají spolky v obcích na našem území,“ popisuje manažerka Romana Drcmánková.

Foto: ilustrační – Pixabay

Ve středu 25. května se uskutečnilo setkání poskytovatelů sociálních služeb, jehož cílem bylo zjistit rozsah potřeb, které by bylo možné podpořit v novém programovém období 2021–2027.

Poslední květnový den pak byla také uzavřena 7. výzva Programu rozvoje venkova, ve které bylo možné podat žádost jak do oblasti zemědělství, lesnictví a na rozvoj nezemědělských činností, tak i na podporu služeb a obnovu vesnic ve venkovských oblastech. „Přijato bylo celkem 31 žádostí. Ty, které projdou, postoupí do dalšího hodnocení výběrové komise a programového výboru. Vybrané žádosti, které budou podpořeny MAS, budou do konce srpna zaregistrovány v Regionálním odboru Státního zemědělského intervenčního fondu,“ doplňuje Romana Drcmánková.

„Na závěr chceme informovat o otevření 4. kotlíkové výzvy na výměnu nevyhovujících zdrojů tepla na pevná paliva, do které je možné podávat žádosti od 13. června do 31. srpna. Výzva je určená pro nízkopříjmové domácnosti, ostatní mohou požádat v programu Zelená úsporám. Na MAS se můžete obracet s případnými dotazy, pomůžeme také s vypracováním žádosti. Kontaktovat můžete kolegyni Janu Dokoupilovou na telefonním čísle 776 646 869,“ uzavírá Romana Drcmánková.

Zdroj: MěÚ Krnov

logo_eu

top