Novinky

Příspěvek 5000 korun: Formulář spustí 15. srpna

Příspěvek 5000 korun: Formulář spustí 15. srpna

Podat žádost bude možné od 15. srpna na této stránce v jednoduchém formuláři. Budete potřebovat elektronickou identitu občana (bank ID, NIA ID, moje ID apod.) Druhou možností je přijít osobně na vybrané pracoviště Czech POINT na krajském, městském nebo obecním úřadu.

V Krnově připravují pro zájemce komentovanou procházku v okolí Krásných Louček

V Krnově připravují pro zájemce komentovanou procházku v okolí Krásných Louček

Důsledky změny klimatu a neadekvátního způsobu zemědělství jsou zřejmé i v Krnově. Co je třeba pro něj udělat v povodí řeky Opavice, řeší v současné době odborníci, u kterých si město Krnov zadalo zpracování studie proveditelnosti komplexní adaptace krajiny na klimatickou změnu pomocí přírodě blízkých opatření.