Vrbno pod Pradědem

Spolek Přátelé Vrbenska s přáteli připravil pro děti Mejdan čarodějnic, ve staré škole u kostela

Spolek Přátelé Vrbenska s přáteli připravil pro děti Mejdan čarodějnic, ve staré škole u kostela

Rej čarodějnic patří mezi oblíbené lidové tradice. Proto Mejdan čarodějnic připravil Spolek Přátelé Vrbenska společně s dětmi ZŠ ve Vrbně. V okolí podobnou veřejnou akci nikdo nepořádá. Za splnění úkolů každé čarodějnické zkoušky děti obdrží razítko do certifikátu a dostanou odměnu – zlatou minci. Ty si smění v Baru u Ducha za čokoládové zlaťáky.

Vrbno pod Pradědem: Oprava odvodňovacího žlabu v ulici Husova

Vrbno pod Pradědem: Oprava odvodňovacího žlabu v ulici Husova

Od 16. dubna 2024 budou započaty práce na kompletní rekonstrukci odvodňovacího žlabu v ulici Husova. Tato důležitá údržba je nezbytná kvůli špatnému technickému stavu, který může ohrozit bezpečnost všech účastníků provozu a způsobit škody na majetku.

Vrbno pod Pradědem: Probíhá rekonstrukce městské knihovny

Vrbno pod Pradědem: Probíhá rekonstrukce městské knihovny

Stavební práce na rekonstrukci městské knihovny započaly. Z tohoto důvodu je knihovna pro veřejnost od 8. dubna do 31. května zcela uzavřena. V tuto dobu bude probíhat plánovaná revize knižního fondu, při které nelze knihy půjčovat ani vracet

Vrbno pod Pradědem: Proběhla probírka zeleně v Sadové ulici

Vrbno pod Pradědem: Proběhla probírka zeleně v Sadové ulici

V Sadové ulici si zdravotní stav stromů a stromů napadených kůrovcem vyžádal nezbytný zásah. Vybrané stromy bylo nutné odstranit. Aby byla zachována zeleň a estetika této ulice, ještě v jarních měsících budou vysázeny stromy nové, jak listnaté, tak jehličnany.

Vrbno pod Pradědem: Demolice objektu „Gól“

Vrbno pod Pradědem: Demolice objektu „Gól“

Vzhledem k havarijnímu stavu objektu „Gól“ jsou od 8. dubna 2024 zahájeny práce na odstranění této stavby. Chtěli bychom upozornit veřejnost na pohyb techniky a pracovníků v okolí tohoto objektu a žádáme o zvýšenou opatrnost v tomto prostoru. Zejména o dodržování zákazu vstupu do místa provádění prací. 

Vrbno pod Pradědem: Není přímo jako Rain Man, ale pomoc taky potřebuje

Vrbno pod Pradědem: Není přímo jako Rain Man, ale pomoc taky potřebuje

Viděli jste film Rain Man s Dustinem Hoffmanem? Pokud ano, tak zhruba rozumíte tomu, co je autismus. Měsíc duben je časem porozumění autismu a my bychom vám chtěli představit kluka, který žije v podobném světě jako postava Raymonda z Oskary oceněného filmu. Radeček je dvanáctiletý chlapec žijící ve Vrbně pod Pradědem.