OSOBLAHA | V tomto jarním období MAS Rozvoj Krnovska připravuje výzvu z programu rozvoje venkova na rok 2022. Dochází k úpravě některých preferenčních kritérií, například zvýhodnění žadatelů zabývajících se živočišnou prvovýrobou. Body navíc získají také projekty, ve kterých příjemci dotací propagují naši místní akční skupinu. Výzva bude zveřejněna na webu MAS v záložce VÝZVY.

Foto: ilustrační – Pixabay

Pracovníci ve spolupráci s partnery a širokou veřejností pokračují v přípravách akčních plánů pro nové programové období, kde budou popsány aktivity, které bude moci MAS podporovat.

„Poslední únorový den byl ukončen příjem žádostí o podporu drobných projektů z rozpočtu MAS ve výzvě Malý LEADER 2022. Přijatých bylo více než 30 projektů, MAS bohužel mohla podpořit žadatele pouze do výše alokace 100 000 Kč na celou výzvu. Všechny projekty by si podporu zasloužily, výběrová komise vybrala k podpoře 11 projektů z celého regionu místní akční skupiny. Vybrané projekty jsou zveřejněny na webu MAS a veřejnost se o konání podpořených akcí dozví ze sociálních sítí, z webů obcí a měst a plakátů,” informuje tým MAS Rozvoj Krnovska.