OSOBLAHA | Výběrová komise Místní akční skupiny Rozvoj Krnovska vybrala k podpoře poslední projekt spolufinancovaný z Integrovaného regionálního operačního programu. V rámci aktivity IROP IV.

Foto: ZŠ a MŠ Jindřichov

„Zvyšování kvality a dostupnosti vzdělávací infrastruktury dojde k vybudování odborné učebny a bezbariérových opatření v ZŠ Jindřichov, druhý podaný projekt na vybudování venkovní učebny přírodních věd při ZŠ Osoblaha byl zařazen mezi náhradní projekty. Na spolufinancování obou projektů bohužel již MAS nemá alokovány prostředky,” informuje tým MAS Rozvoj Krnovska.

Zaměstnanci kanceláře spolu se členy rozhodovacího orgánu MAS připravují podklady pro 7. Výzvy z Programu rozvoje venkova. Pro přidání preferenčního kritéria Propagace místního partnerství, bylo nutné provést změnu stávajícího strategického dokumentu.

Příjem žádostí o podporu drobných projektů z rozpočtu MAS ve výzvě Malý LEADER 2022 končí 28. února a pracovníci kanceláře připravují administrativu přijatých žádostí. O výběru projektů k podpoře bude rozhodovat Výběrová komise MAS do konce března, s příjemci dotací budou uzavřeny smlouvy.

Pro budoucí plánovací období 2021 – 2027 MAS připravuje jednotlivé akční plány, kde budou popsány aktivity, které budou ze strany MAS podporovány. Vše je závislé na schvalování jednotlivých operačních programů evropskou komisí.

Logo