Politika

V prezidentských volbách bude na výběr z devíti kandidátů

V prezidentských volbách bude na výběr z devíti kandidátů

Ministerstvo vnitra dnes, 25. listopadu 2022, zaregistrovalo pro volby prezidenta republiky devět kandidátních listin. Sedm uchazečů o post prezidenta kandiduje na základě podpisů poslanců či senátorů, dva kandidáti získali dostatečný počet podpisů od občanů. 

Volba prezidenta: O voličský průkaz je možné žádat už teď

Volba prezidenta: O voličský průkaz je možné žádat už teď

Ve dnech 13. a 14. ledna se uskuteční první kolo volby prezidenta České republiky, případné druhé kolo proběhne 27. a 28. ledna. Volič, který se nebude zdržovat v době voleb ve volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu, může hlasovat na voličský průkaz v jakémkoliv stálém volebním okrsku na území republiky, v zahraničí na zastupitelských úřadech ČR.