DÍVČÍ HRAD | V májovém měsíci se konala další akce spolufinancovaná v rámci výzvy místní akční skupiny Malý LEADER. Na zámku v Dívčím Hradě byla otevřena hradní stezka za účelem poučení a pobavení široké veřejnosti.

Foto: Zdenka Spurná

K vyhlášené výzvě v programu rozvoje venkova byly konzultovány projekty zájemců a byl pořádán seminář pro příjemce, kde byly vysvětleny podmínky a zacílení programu. Zájemcům byla poskytována administrativní podpora při zřízení přístupů do Portálu farmáře a zakládání žádostí o dotace. Příjem žádostí bude trvat do konce měsíce května.

„Koncem měsíce se sešli poskytovatelé sociálních služeb a zaměstnavatelé v tzv. sociálním podnikání na posledním veřejném projednání akčního plánu pro budoucí období k čerpání prostředků z operačního programu Zaměstnanost plus. Byly vydefinovány oblasti podpory; a to pro snížení nezaměstnanosti a zvýšení finanční gramotnosti osob z cílové skupiny,” informuje tým MAS Rozvoj Krnovska.

Zaměstnanci místní akční skupiny prováděli osvětovou činnost pro připravované výzvy pro výměnu nevyhovujících kotlů. Pro nízkopříjmové skupiny obyvatel bude spuštěna výzva Moravskoslezským krajem, ostatní zájemci mohou žádat o podporu z Nové zelené úsporám.

Ve vazbě na zhoršující se situaci na trhu s energiemi místní akční skupina zvýšila aktivitu v oblasti komunitní energetiky, kdy došlo k založení platformy pro širokou veřejnost. Pracovníci poskytují informace o principech komunitní energetiky pro širokou veřejnost, jednají se starosty obcí a měst a podnikateli v území.

Foto: Zdenka Spurná

logo_eu