OSOBLAŽSKO | Místní akční skupina (MAS) Rozvoj Krnovska v březnu vyhodnotila žádosti o podporu ve výzvě Malý LEADER, kde bylo přijato 31 žádostí.

Foto: ilustrační – Pixabay

Formální kontrolou a kontrolou přijatelnosti prošlo 30 žádostí. Výběrová komise je hodnotila podle kritérií daných ve výzvě. Na základě bodového hodnocení bylo vybráno 11 projektů k podpoře a tři byly zařazeny do zásobníku jako náhradní projekty. S žadateli vybraných projektů bude sepsána Smlouva o poskytnutí dotace. Romana Drcmánková, manažerka komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD), MAS Rozvoj Krnovska.

logo_eu