MSK | Oblíbené kotlíkové dotace na výměnu kotlů na pevná paliva za nové ekologické zdroje pokračují i letošním roce. Moravskoslezský kraj plánuje k 1. červnu vyhlásit čtvrtou výzvu, která bude určena pro nízkopříjmové žadatele. Kromě státu, který může přispět až 180 tisíci korunami, žadatele podpoří částkou 5 000 korun město Krnov a z krajského rozpočtu získá dalších 7 500 korun.

Foto: ilustrační – Pixabay

Dotace jsou určeny pro žadatele, kteří provozují funkční kotel na pevná paliva 1., 2. nebo neznámé emisní třídy. Nově bude pro poskytnutí dotace rozhodující příjem celé domácnosti trvale obývající nemovitost, ve které bude zdroj tepla vyměněn. „Tvoří-li domácnost například dva dospělí a dvě děti, pak roční čistý příjem domácnosti nesmí přesáhnout čtyři krát 170 900 korun, to je 683 600 korun, přičemž příjmy dětí a studentů se do limitu nepočítají. Příjmy nebudou posuzovány v případě, že v době, kdy budete podávat žádost o dotaci, bude celá domácnost tvořena starobními důchodci nebo invalidními důchodci 3. stupně, bude jediným vlastníkem nemovitosti nezletilý nebo student denního studia do 26 let, nebo jste někdy v průběhu období od 1. 1. 2020 do podání žádosti pobíral dávky v hmotné nouzi nebo příspěvek na bydlení,“ je uvedeno na krajských stránkách programu lokalni-topeniste.msk.cz. V případě, že příjem domácnosti přesáhne stanovený limit, mají lidé možnost požádat o dotaci z programu Nová zelená úsporám poskytovanou Státním fondem životního prostředí.

Podpora fyzickým osobám je poskytována formou dotace ve výši 95 % ze způsobilých výdajů dílčího projektu do maximální částky podle typu zdroje. Na kotel na biomasu může žadatel získat až 130 tisíc korun. V souvislosti s aktuálním mezinárodním děním došlo jednak k navýšení dotace pro tepelná čerpadla ze 130 tisíc na 180 tisíc korun, jednak k omezení podpory plynových kotlů. U nich je dotace garantována pouze v případě, že výměna kotle již byla realizována, případně byla na výměnu kotle vystavena závazná objednávka, a to v termínu do 30. dubna 2022. Po tomto datu otázka podpory plynových kondenzačních kotlů zůstává otevřená a záleží mimo jiné na podobě schválení Operačního programu Životní prostředí 2021–2027 ze strany Evropské komise.

S žádostí o kotlíkovou dotaci se musejí občané obracet přímo na krajský úřad, příjem žádostí bude probíhat od 1. července do 31. srpna. Pomoc se zpracováním žádosti za poplatek nabízí specialisté z kanceláře Místní akční skupiny Rozvoj Krnovska, která sídlí v Krnově na Hlavním náměstí 104. Kontakt: Romana Drcmánková, tel. 737 772 735; Jana Dokoupilová, tel. 776 646 869; maskrnovsko.czfacebook.com/maskrnovsko.

Podmínky programu a další informace jsou zveřejněny na webu lokalni-topeniste.msk.cz. Jeho prostřednictvím se zájemci mohou rovněž zúčastnit průzkumu zájmu o kotlíkové dotace ve 4. výzvě, který slouží jako podklad pro žádost kraje o finanční prostředky Evropské unie na tyto dotace.

Zdroj: MěÚ Krnov