KRNOV | Letošní sbírka Dobré srdce Krnova, která trvala od července do října, skončila. Účastníci prázdninové stejnojmenné akce, krnovské firmy, město Krnov a jednotlivci do ní přispěli celkovou částkou 97 279,96 korun.

Foto: MěÚ Krnov

Rozdělena byla na dvě stejné části, které obdrží zákonní zástupci dvou mladých mužů se zdravotním postižením, pro něž byl výtěžek sbírky určen. Jde o Michala Bareše a Michala Veličku, oba z Krnova. První je využije na rekondiční služby, druhý na nákup sportovního mechanického vozíku,“ uvedla koordinátorka sbírky Aneta Janoušková z odboru rozvoje města.

Zdravotní stav Michala Bareše (1997), jehož diagnóza zní dětská mozková obrna, epilepsie, subluxace kyčle a skolióza páteře, obnáší 24hodinovou péči. Celý den tráví ve speciálním mechanickém kočáře a sám nedokáže změnit svou polohu. Přesto velmi dobře vnímá své okolí, dokáže se s druhými domluvit, i když verbálně nekomunikuje. Vzhledem k jeho postižení je nutné, aby mu s fyzickou aktivizací, rehabilitací, protahováním pomáhaly druhé osoby. Díky těmto technikám dochází k pozitivnímu ovlivňování jeho zdravotního stavu. Finance získané ze sbírky mu poslouží k zajištění služeb ve středisku Slezské diakonie Benjamin v projektu Elize, který zahrnuje masérské, rekondiční a regenerační služby.

Michalovi Veličkovi (1998) byla po narození diagnostikována dětská mozková obrna dolních i horních končetin. Prodělal spoustu operací, které mu pomohly k uvolnění jeho spasmu. Michal je stále usměvavý, aktivní chlapec plný života, který stále rád chodí do školy, kde však má problém využívat kvůli omezenému prostoru elektrický vozík. Výtěžek ze sbírky proto bude použit na zakoupení sportovního odlehčeného mechanického vozíku, který je mnohem lehčí a snadněji ovladatelný pro jeho nemocné ruce. Pomůže mu tak lépe zvládat každodenní překážky a celkovou mobilitu.

Zdroj: MěÚ Krnov

top