ČR | Na jednání vlády byla schválena novela zákona o nemocenském pojištění, která zavádí elektronickou komunikaci dalších dávek nemocenského pojištění. Úprava mimo jiné upřesňuje sdělování údajů mezi Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) a pojišťovnami nebo doplňuje povinnost OSVČ používat datovou schránku.

Foto: Facebook Marian Jurečka

Změna zákona tak přinese zjednodušení a zrychlení jak pro pojištěnce, tak pro územní správy sociálního zabezpečení. Součástí novely je také zakotvení Integrovaného informačního systému MPSV.

 

Elektronizace dávek se bude týkat peněžité pomoci v mateřství, ošetřovného, dlouhodobého ošetřovného, otcovské a vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství. Změna zahrnuje také nárok na ošetřovné pro nemocensky pojištěné OSVČ a další zaměstnance. Dotkne se tak nejen zaměstnanců v pracovním poměru, ale i zaměstnanců, kteří pracují na DPP nebo DPČ.

„Zpřehlednění a zrychlení toku informací přinese urychlení výplaty dalších dávek nemocenského pojištění a výrazné snížení byrokracie a zbytečného papírování. Změna se bude týkat všech, jak zaměstnavatelů a zaměstnanců, tak i ošetřujících lékařů,
pojištěnců školských zařízení, orgánů ochrany veřejného zdraví a orgánů nemocenského pojištění. Zaměstnanci budou mít zároveň aktuální přehled o stavu vyřizování všech dávek,“ vysvětlil ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Důležitou součástí zákona je také zakotvení Integrovaného informačního systému MPSV. Ministerstvo tak bude nově správcem všech klíčových informačních systémů resortu. „Změna umožní vyšší efektivitu státní správy a postupné propojování našich agend a informačních systémů,“ shrnul ministr Jurečka.

Zdroj: MPSV