OSOBLAHA | Do 22. března 2019 mohli žadatelé podávat žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova v rámci 4. výzvy vyhlášené MAS Rozvoj Krnovska. Alokace činila cca 10 mil. korun.

Foto: Pixabay

„Celkem bylo podáno 17 žádostí zaměřených na investice do zemědělských podniků, zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů, podporu a rozvoj investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností a na investice do lesnických technologií. Pracovníci MAS provedli kontrolu formálních náležitostí a kontrolu přijatelnosti, jeden projekt byl vyřazen,“ sdělila ředitelka MAS Rozvoj Krnovska Martina Jalamasová.

„V dalším kroku administrace zasedla výběrová komise, která provedla výběr projektů k financování, dva projekty nebyly vybrány z důvodu nedostatku finančních prostředků alokovaných na tuto výzvu. Programový výbor schválil celkem 14 projektů, které jsou nyní administrovány na SZIF Opava,“ řekla závěrem Jalamasová.

ZDEŇKA SPURNÁ on EmailZDEŇKA SPURNÁ on FacebookZDEŇKA SPURNÁ on InstagramZDEŇKA SPURNÁ on Twitter
ZDEŇKA SPURNÁ
Pracuje ve společnosti Studio STA - multimediální agentura o.p.s. od roku 2011, kde dříve vykonávala funkci redaktorky. Od roku 2012 zde působí jako ředitelka společnosti a šéfredaktorka zpravodajství STA Bruntálsko.

Chci dostávat čerstvé zprávy z našeho regionu

Děkujeme za Vaše přihlášení.