BRUNTÁL | Den Země, který byl 22. dubna, mnohé inspiruje k aktivitám zaměřeným na ekologii. Při jeho příležitosti děti ze 6.B ze ZŠ Bruntál, Cihelní 6 navštívily třídírnu odpadů, která sídlí na ulici U Stadionu.

Foto: Město Bruntál – město mezi horami a vodou

Petra Bukovjanová jim vysvětlila, jak separovat odpad, aby byl dál využitelný. Zdůraznila také, že je nutné, aby byl co nejčistší. To školáci pochopili, když navštívili linku, kde se odpad třídí ručně.

Kyblík se zbytkem barvy nebo vyjetý motorový olej v pet lahvi může znehodnotit obsah celého kontejneru. Do žlutých kontejnerů nepatří také fólie od siláží, bazénové fólie ani sáčky s psími exkrementy. Spolu s odpadem vyznačeným na nálepkách, je možné sem vhazovat nápojové kartony, což se prý obecně moc neví.

Bruntálská třídírna odpadů vyseparuje průměrně 40 tun odpadu za měsíc. Sváží se sem obsahy žlutých kontejnerů z Bruntálu a okolních obcí.

Foto: Město Bruntál – město mezi horami a vodou

Foto: Město Bruntál – město mezi horami a vodou

Foto: Město Bruntál – město mezi horami a vodou

Foto: Město Bruntál – město mezi horami a vodou

Zdroj: Město Bruntál – město mezi horami a vodou