OSOBLAHA | MAS očekává, že budou podpořeny projekty na podporu zpracování a uvádění zemědělských produktů na trh, projekty na založení a rozvoj nezemědělských činností v území, projekty na rozvoj lesnických technologií a nově na podporu základních služeb a obnovu vesnic.

Foto: Zdenka Spurná

„Pracovníci pořádali 28.května 2020 seminář pro žadatele a prováděli individuální konzultace projektů. Novým žadatelům byli nápomocni při zřizování přístupů do Portálu farmáře, což je elektronické prostředí, kterým se v Programu rozvoje venkova komunikuje,,”informovala ředitelka MAS Rozvoj Krnovska Martina Jalamasová.

„Jako celá republika, tak i MAS očekává dopady koronavirové krize na hospodářství v území, a proto se zapojila do kampaně Národní sítě Místních akčních skupin – Regiony sobě. V rámci těchto aktivit byl vydán a distribuován plakát pro podporu místního hospodářství a aktéři z území byli informováni o tvorbě webu, jehož cílem je propojit lokální nabídku podnikatelů s místními konzumenty a s turisty,” dále sdělila Jalamasová.

Mapa je zveřejněna na http://www.regionysobe.cz/za naše území se dosud zapojilo 17 podniků. Zájemci o zapojení do kampaně se stále mohou hlásit v kancelářích MAS.