BRUNTÁLSKO | Tradiční filipojakubská noc se blíží. Velké společenské akce, které jsou spojené se zakládáním robustních vater pro pálení čarodějnic, se na mnohých místech v kraji budou konat již o tomto víkendu. Připravili jsme proto pro vás pár základních pravidel, které byste měli dodržovat nejen při organizaci hromadné akce, ale i při rodinném setkání u ohniště na vlastní zahradě. 

Foto: Pixabay

Pokud máte v plánu zakládat na Čarodějnice oheň, oznamte nám akci předem. Právnické a podnikající fyzické osoby musejí pálení na volném prostranství hlásit na základě zákona, ostatním organizátorům ohlášení předem doporučujeme. Využít můžete jednoduchou aplikaci https://paleni.izscr.cz/Ohlášení nám pomůže předejít planým výjezdům a naopak, pokud je to nutné, urychlí zásah jednotek.

Zároveň nezapomínejte na povinnosti, které vyplývají ze zákona o požární ochraně. Všichni si musí počínat tak, aby nedošlo ke vzniku požáru. Pokud nedodržíte zásady požární bezpečnosti při používání otevřeného ohně, můžete dostat pokutu až do výše 20 tisíc korun. Pokud svým jednáním navíc způsobíte požár, může se sankce vyhoupnout až na 25 tisíc korun.

Zdroj: HZS Olomouckého kraje