OSOBLAHA | Výzva bude vyhlášena v oblastech – Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů, Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělské činnosti, Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a nově také Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech.

Foto: ilustrační Pixabay

„Posledně jmenovaná oblast (Fiche) bude vyhlašovaná poprvé a MAS si slibuje podporu menších projektů vedoucích ke zlepšení a zkvalitnění života v území. Programový výbor pracuje na stanovení preferenčních kritérií tak, aby podpora MAS primárně cílila na mikropodniky, malé podniky a rozvoj malých obcí, “sdělila ředitelka MAS Rozvoj Krnovska Martina Jalamasová.

Místní akční skupina se připravuje na setkání svých partnerů, jednání proběhne do 21.března 2020