BRUNTÁL | S počátkem května budou zahájeny práce na celkové rekonstrukci místní komunikace Čs. armády. Protože je tato akce součástí investice do přípravy nové obytné lokality Za Mlékárnou, budou práce probíhat s různými přestávkami po několik následujících měsíců.

Uvedený postup stanovil zhotovitel, společnost Strabag, s ohledem na dobu realizace celého projektu. Rekonstrukce Čs. armády je proto rozdělena na několik etap, kdy budou průběžně stanoveny uzávěry. Obyvatelé ulice budou o přechodných dopravních opatřeních informováni.

Souběžně probíhají práce na vybudování nové komunikace do lokality Za Mlékárnou, a to ze Staroměstské ulice. Od silnice II/450 je také vedena staveništní doprava, takže těžká technika nebude využívat ulici Čs. armády k příjezdu do nově budované obytné čtvrti.

„I když jsem původně slíbil, že rekonstrukce Čs. armády přijde na řadu až v poslední etapě přípravy lokality Za Mlékárnou, a tak to bylo i dohodnuto, zhotovitel stanovil harmonogram jinak. Prosím tímto obyvatele ulice Čs. armády o pochopení a trpělivost. Hledáme možnosti, jak vyjít vstříc řidičům během této stavby,“ uvedl starosta města Martin Henč.

Výsledkem bude místní komunikace Čs. armády s novým povrchem včetně chodníku, který bude prodloužen až ke křižovatce s ulicí Kavalcovou. Parkovací místa budou vytvořena jak podélně, tak i formou příčného stání s ohledem na přítomnost inženýrských sítí pod zemí. Na rozdíl od současného reálného stavu tak bude zajištěn obousměrný provoz pro automobily a bude zlepšena bezpečnost chodců.

Zdroj: MěÚ Bruntál