KRNOV | V loňském roce odchytila městská policie 54 zatoulaných psů. Dvaačtyřicet z nich se díky povinnému čipování nebo také místní znalosti strážníků brzy vrátilo ke svým majitelům. 

Foto: ilustrační Pixabay

Dva psy si ponechali lidé, kteří jejich nález nahlásili, a to do doby, než se našel majitel. Zbývajících deset psů skončilo v útulku,“ uvedl velitel Městské policie Krnov Pavel Moravec s tím, že mezi odchycenými psy se někteří objevují opakovaně. „Pokud k tomu dojde, musí jejich majitelé počítat s uložením sankce za přestupek, nejčastěji s blokovou pokutou,“ dodal velitel.

Pokud si psa na služebně městské police nepřevezme majitel, je ten následně předán do útulku ve Slezských Pavlovicích, s jehož vlastníkem má město Krnov uzavřenou rámcovou smlouvu. „Za péči mu neplatíme principem za psa a den, ale jednorázovou sazbou ve výši 6 000 korun plus DPH. V této ceně jsou zahrnuty veškeré náklady související s umístěním psa, jeho krmením, napájením a péčí, včetně základního veterinárního ošetření, od okamžiku převzetí psa do útulku až do doby jeho vrácení původnímu majiteli nebo jeho vydání do péče jinému zájemci,“ řekl Dušan Martiník z oddělení komunálních služeb. V případě, že město uhradí šestitisícový poplatek a psa si následně v útulku vyzvedne původní majitel, je provozovatel útulku povinen tuto částku městu vrátit.

Zda je v útulku ve Slezských Pavlovicích o psy dobře postaráno, kontrolují jak pracovníci města, tak stání veterinární správy (SVS). „Kontroluje se například, zda zvířata nejsou v kotcích uvázána, jak často mají možnost volného pohybu na otevřeném prostranství, zda jsou kotce dostatečně vybavené a uklizené, jestli psi mají přístup k vodě a jsou řádně krmeni nebo jestli je útulek inzeruje na internetu a tuto databázi průběžně aktualizuje,“ vysvětlil Dušan Martiník. Zatím poslední kontrola provedená SVS se uskutečnila v září loňského roku a skončila konstatováním, že nebylo zjištěno porušení dotčené legislativy.

Dalším útulkem, s nímž město spolupracuje, je Čtyřlístek pro hafany z Albrechtic u Českého Těšína. Ten se za stejných finančních podmínek, jako má útulek ve Slezských Pavlovicích, ujal v říjnu 2021 krnovského psa, jemuž zemřel majitel, a rodina se o něj odmítla postarat.

Náklady města na péči o opuštěné psy činily v roce 2022 celkem 87 318 korun.

Zdroj: MěÚ Krnov