KRNOV | V loňském roce odchytila městská policie téměř devadesát psů. Většina z nich se vrátila svým majitelům, a to díky povinnému čipování, které město Krnov zavedlo před deseti lety. Dvaačtyřicet psů ale takové štěstí nemělo a město jim muselo najít náhradní péči.

Foto: Pixabay

„V této oblasti spolupracujeme především se spolkem Šance pro jejich život. Jedná se o neziskovou organizaci, která se zabývá účinnou adopcí opuštěných zvířat. Dobrovolníci, které sdružuje, městu v minulých letech výrazně pomohli snížit finanční prostředky, jež do péče o psy vkládá. Na rozdíl od útulků, kde platíme denní taxu, si totiž spolek přebírá psa za jednorázový poplatek ve výši 5000 korun. Tato částka je srovnatelná s náklady za měsíční pobyt v útulku,“ říká Tomáš Salvet z odboru životního prostředí.

Ne všechny bezprizorní psy si ale spolek může vždy převzít. Šestnáct zvířat tak vloni skončilo v útulcích v Opavě a v Čechách pod Košířem. I tam však strážníci občas naráží na nedostatek kapacity. Z toho důvodu byl seznam spolupracujících útulků nyní rozšířen o útulek pro psy ve Slezských Pavlovicích.

„Rada města 25. února schválila uzavření smlouvy s provozovatelem útulku Tomášem Schulzem. Za péči nebudeme platit principem za psa a den, ale podle vzoru Spolku pro jejich život jednorázově. Radní schválili poplatek 6000 korun plus DPH,“ uvádí Tomáš Salvet.

Jelikož cena dohodnutá s útulkem ve Slezských Pavlovicích je vyšší, než za kterou psy přebírá spolek, postup strážníků po odchycení psa by měl být následující. Po odchytu bude pes první dva dny umístěn v kotci na strážníci, aby si ho mohl vyzvednout majitel. Pokud si ho do 48 hodin nepřevezme, bude zvíře v příštích 24 hodinách předáno Spolku pro jejich život. Nevyzvedne-li si ho, půjde čtvrtý den do útulku ve Slezských Pavlovicích.

Město Krnov s podnikatelem Tomášem Schulzem v minulosti již spolupracovalo. Dohodu ale vypovědělo poté, co se náklady za psy v útulku vyšplhaly až na 1,5 milionu korun za rok. Smlouva totiž útulek nemotivovala psy aktivně umísťovat do náhradní péče. Pro snížení nákladů byla provedena také řada dalších opatření.

„Šlo o povinné čipování psů, lepší součinnost s městskou policií, bezodkladnou inzerci odchycených psů na webu města, stoprocentní osvobození od poplatku ze psa na jeden rok pro toho, kdo se ujme opuštěného nebo toulavého psa, který byl odchycen strážníky na území města Krnova, a především nám pomohla spolupráce s dobrovolnicí Helenou Mikulcovou ze Spolku pro jejich život,“ dodává Tomáš Salvet.

Byla zvažována i výstavba městského útulku. Ta ale nenašla podporu občanů a v současné době, kdy má město péči o psy smluvně zajištěnou, by nebyla finančně efektivní. V loňském roce náklady na péči o opuštěné psy činily 307 tisíc korun.

Zdroj: MěÚ Krnov

REDAKCE STA on EmailREDAKCE STA on FacebookREDAKCE STA on InstagramREDAKCE STA on Twitter
REDAKCE STA
Redakce zpravodajství STA Bruntálsko přináší každodenní aktuální informace z bruntálského regionu, ale i Moravskoslezského kraje.

Chci dostávat čerstvé zprávy z našeho regionu

Děkujeme za Vaše přihlášení.