MSK | Tato prognóza navazuje na prognózu vydanou dne 21. května 2019 v 21:30. Podle prognózy srážek ČHMÚ z modelu ALADIN ze dne 22. května 2019 ze 7. hodiny a s využitím střednědobé prognózy srážek na dalších 7 dnů byla vytvořena prognóza průtoků v povodí Odry srážkoodtokovým modelem HYDROG.

Foto: Zdenka Spurná

Srážkové úhrny do zítřejšího poledne jsou předpovídány pro povodí Odry do cca 100 mm. Prognóza odtoku je oproti prognóze z 21:30 dne 21. května opět vyšší pro povodí Bělé a obdobné jako včerejší večerní předpověď průtoků pro zbývající část povodí – tj. povodí horní Odry, Opavy, Ostravice a Olše. Vzestupy hladin vodních toků prognózujeme následovně:

V dílčím povodí horní Odry může při prognózovaném vývoji srážek dojít k dostoupení 1. SPA na Odře v Odrách a ve Svinově (při kulminaci okolo 150-200 m3/s, tj. přibližně jedno až dvouletý průtok), 1. SPA a na Lubině v Petřvaldě.

V dílčím povodí Opavy se předpokládá překročení 1. SPA na Opavě v Karlovicích, v Krnově, v Opavě a 2. SPA v profilu Děhylov, 1. SPA na Opavici v Krnově a na Černém potoce v Mezině. Situaci je třeba monitorovat v lokalitách Úvalno, Skrochovice, Držkovice, Vávrovice a Kravaře.
Na Podolském potoku v Rýmařově a na Moravici v Břidličné a ve Valšově se předpokládá dosažení 1. SPA.

V dílčím povodí Ostravice se předpokládá při vzestupech hladin překročení 1. SPA na řece Morávka ve Vyšních Lhotách (při kulminaci cca 50 m3/s), na řece Ostravici ve Frýdku-Místku (při kulminaci kolem 180 m3/s dne tj. přibližně dvouletý průtok), na řece Ostravici v Ostravě (při kulminaci 220 m3/s dne 23. 5.,
tj. cca dvouletý průtok).

Na Odře v Bohumíně se předpokládá dostoupení 2. SPA při kulminaci okolo 500 m3/s dne 23. 5., tj. přibližně dvouletý průtok.

V dílčím povodí Olše může dojít k přímému ohrožení zástavby dne 23. 5. v blízkosti Petrůvky v Petrovicích u Karviné a v Závadě. Předpokládá se dosažení 2. SPA na řece Olši ve Věřňovicích, a v Dětmarovicích dne 23. května (při kulminaci v těchto profilech na úrovni dvou až pětileté vody). Dosažení 1. SPA se předpokládá na řece Petrůvce v Zebrzydowicích a na Olši v Českém Těšíně při kulminaci na úrovni dvouleté vody dne 23. května Prvního SPA již bylo dosaženo na řece Olši v Jablunkově.

V dílčím povodí okrajových přítoků Odry je prognózováno překročení 3. SPA na řece Bělé v Jeseníku a v Mikulovicích z 22. na 23. května (cca Q10) a 2. SPA na Staříči v Lipové-lázních. Obdobnou situaci lze předpokládat i na Osoblaze.

Potvrzujeme, že vzhledem k aktuálnímu nasycenému stavu povodí a možnosti výskytu místy vydatnějších přívalových srážek může dojít k rozvodnění menších toků a k ohrožení usedlostí ležících v blízkosti vodních koryt toků.

Hladiny údolních nádrží v povodí Odry se nyní nacházejí v zásobních prostorech, pouze na nádrži Žermanice je hladina vyšší z důvodu povolené mimořádné manipulace, avšak dochází k jejímu snižování na úroveň maximální zásobní hladiny. Další manipulace budou případně prováděny v závislosti na skutečně spadlých srážkách, přítocích do nádrží a další prognóze srážek.

Zdroj: Povodí Odry

 

REDAKCE STA on EmailREDAKCE STA on FacebookREDAKCE STA on InstagramREDAKCE STA on Twitter
REDAKCE STA
Redakce zpravodajství STA Bruntálsko přináší každodenní aktuální informace z bruntálského regionu, ale i Moravskoslezského kraje.

Chci dostávat čerstvé zprávy z našeho regionu

Děkujeme za Vaše přihlášení.