MSK | Tato prognóza navazuje na prognózu vydanou dnes 21. května  2019 ve 13:30. Podle prognózy srážek ČHMÚ z matematického modelu ALADIN ze dne 21. května  2019 z 18. hodiny s využitím střednědobé prognózy srážek na dalších 7 dnů byla vytvořena prognóza průtoků v povodí Odry srážkoodtokovým modelem HYDROG.

Foto: Pixabay

Denní srážkové úhrny na středu 22. května 2019 jsou předpovídány pro Moravskoslezské Beskydy do cca 35 mm, pro území Hrubého a Nízkého Jeseníku do cca 70 mm, na čtvrtek jsou úhrny pro Beskydy i Jeseníky do 90 mm. Prognóza odtoku je oproti prognóze ze 13:30 vyšší pro povodí Bělé, mírně vyšší pro povodí Opavy a mírně nížší pro ostatní povodí. Vzestupy hladin vodních toků prognózujeme následovně:

V dílčím povodí horní Odry může při prognózovaném vývoji srážek dojít k dostoupení 1. SPA na Odře v Odrách a ve Svinově (při kulminaci okolo 150-200 m3/s, tj. přibližně jedno až dvouletý průtok), 1. SPA a na Lubině v Petřvaldě.

V dílčím povodí Opavy se předpokládá překročení 1. SPA na Opavě v Karlovicích, v Krnově, v Opavě a 2. SPA v profilu Děhylov, 1. SPA na Opavici v Krnově a na Černém potoce v Mezině. Situaci je třeba monitorovat v lokalitách Úvalno, Skrochovice, Držkovice, Vávrovice a Kravaře.

V dílčím povodí Ostravice se předpokládá při vzestupech hladin dosažení 1. SPA na řece Morávka ve Vyšních Lhotách (při kulminaci 40 – 50 m3/s), na řece Ostravici ve Frýdku-Místku (při kulminaci kolem 160 m3/s dne tj. jedno až dvouletý průtok), na řece Ostravici v Ostravě (při kulminaci 200 m3/s dne 23. 5.,
tj. cca jednoletý průtok).

Na Odře v Bohumíně se předpokládá překročení 1. SPA při kulminaci 400 – 500 m3/s dne 23. 5., tj. přibližně dvouletý průtok.

V dílčím povodí Olše může dojít k přímému ohrožení zástavby dne 23. 5. v blízkosti Petrůvky v Petrovicích u Karviné a v Závadě. Předpokládá se dosažení 2. SPA na řece Olši ve Věřňovicích a v Dětmarovicích dne 23. 5. (při kulminaci v obou profilech na úrovni dvou až pětileté vody). Dosažení 1. SPA se předpokládá na řece Petrůvce v Zebrzydowicích a na Olši v Českém Těšíně při kulminaci na úrovni dvouleté vody dne 23. 5.

V dílčím povodí okrajových přítoků Odry je prognózován 3. SPA na řece Bělé v Jeseníku a v Mikulovicích z 22. na 23. 5. (cca Q5) a 2. SPA na Staříči v Lipové-lázních. Obdobnou situaci lze předpokládat i na Osoblaze.

Potvrzujeme, že vzhledem k vyššímu nasycení povodí předchozími srážkami a možnosti výskytu místy vydatnějších srážek z bouřkové činnosti může dojít k rozvodnění menších toků (např. v oblasti Jablunkovska, Těšínska a Karvinska, např. Petrůvka, Sadový p., Hrabinka, Ropičanka s Rakovcem a další, popř. na návětrných svazích Jeseníků v povodí Bělé nebo Osoblahy) a ojediněle k ohrožení jednotlivých usedlostí ležících v nejnižších polohách údolních niv a na drobných vodních tocích.

Hladiny údolních nádrží v povodí Odry se nyní nacházejí v zásobních prostorech, pouze na nádrži Žermanice je hladina vyšší z důvodu povolené mimořádné manipulace, avšak dochází k jejímu snižování na úroveň maximální zásobní hladiny. Další manipulace budou případně prováděny v závislosti na skutečně spadlých srážkách, přítocích do nádrží a další prognóze.

Zdroj: Povodí Odry

REDAKCE STA on EmailREDAKCE STA on FacebookREDAKCE STA on InstagramREDAKCE STA on Twitter
REDAKCE STA
Redakce zpravodajství STA Bruntálsko přináší každodenní aktuální informace z bruntálského regionu, ale i Moravskoslezského kraje.

Chci dostávat čerstvé zprávy z našeho regionu

Děkujeme za Vaše přihlášení.