OSOBLAHA | Státní fond životního prostředí ČR z programu Nová zelená úsporám, schválil takřka 9 000 000 korun dotaci na tuto rozsáhlou akci, jejíž náklady se budou pohybovat okolo 17 000 000 korun. Realizací projektu dojde převážně k opravě obálky budovy č.p. 107-110 a vybudování centrálního topení. V současné době se připravuje výběrové řízení s předpokladem realizace v letních měsících.

Foto: OÚ Osoblaha

Zdroj: OÚ Osoblaha