ČR, MSK, BRUNTÁLSKO | Český hydrometeorologický ústav varuje před silnými bouřkami a přívalovými srážkami. Očekává se v zasažených oblastech prudké přechodné vzestupy hladin zejména menších toků až k úrovni druhého stupně povodňové aktivity. Výstraha platí až do pondělí 15. června 2020 ráno.

Foto: Český hydrometeorologický ústav

Povodňová pohotovost

Z důvodu předpovídaných silných přívalových srážek se očekává v zasažených oblastech prudké přechodné vzestupy hladin zejména menších toků až k úrovni 2. SPA.

Doporučení ke zmírnění následků jevu: Vzestupy hladin řek, voda v některých řekách se může vylévat z břehů do okolní krajiny. Možnost zvýšeného odtoku vody a snížení stability stromů v podmáčené půdě. Možnost průtoků vody přes komunikace, riziko aquaplaningu. Doporučuje se sledovat vývoj situace a jeho prognózu a uposlechnout pokynů povodňových orgánů, policie a Hasičského záchranného sboru. Připravit se na možnost vzniku povodně. Vyvarovat se koupání, plavání, jízdy lodí apod. v korytě toku a bezprostředním okolí. Nevstupovat a nevjíždět do proudící vody a zatopených míst. Omezit pohyb v podmáčených oblastech, kde hrozí pády stromů.

Velmi silné bouřky

Očekává se ojedinělý výskyt velmi silných bouřek s přívalovými srážkami s krátkodobými úhrny kolem 50 mm a kroupami.

Doporučení ke zmírnění následků jevu: Lokálně se očekává přívalový déšť s možným intenzivním odtokem vody ze svahů, rychlým rozvodněním malých toků a suchých koryt, zatopení podchodů, podjezdů, sklepů, podemletí komunikací nebo jejich zanesení unášeným materiálem apod. Nárazy větru mohou lámat větve, vyvracet stromy. Nebezpečí představují také kroupy a blesky. Lze očekávat škody na majetku, výpadky v energetice, problémy v dopravě apod. Je třeba dbát na bezpečnost zejména s ohledem na nebezpečí zásahu bleskem a úrazu padajícími a poletujícími předměty, případně i kroupami. Nutno zabezpečit okna, dveře, skleníky, volně položené předměty apod. Nevstupovat a nevjíždět do proudící vody a zatopených míst. Při řízení vozidla v bouřce snížit rychlost jízdy a jet velmi opatrně. Vývoj a postup bouřek lze sledovat na výstupech z meteorologických radarů na internetu ČHMÚ www.chmi.cz nebo v aplikaci mobilního telefonu.

Více na http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/meteo/om/vystrahy/index.html