BRUNTÁLSKO, MSK | Pro území Moravskoslezského kraje byla v pondělí 21. ledna 2019 ve 2.01 hodin vyhlášena smogová situace. Platí do odvolání. Týká se i Bruntálska. 

Foto: MěÚ Krnov

Především osobám s chronickými dýchacími potížemi, srdečním onemocněním, starším lidem a malým dětem se doporučuje zdržet se při pobytu pod širým nebem fyzické zátěže, spojené se zvýšenou frekvencí dýchání. Další doporučení se týká maximálního omezení využívání dopravních prostředků se spalovacím motorem a přednostního používání veřejné dopravy. Emise ze spalovacích motorů se totiž významně podílejí na zvýšených koncentracích suspendovaných částic PM10 a oxidu dusičitého.

Podrobné aktuální informace o kvalitě ovzduší jsou k dispozici na internetových stránkách ČHMÚ, záložka Ovzduší. Každou hodinu jsou doplňovány 1hodinové průměrné koncentrace automaticky měřených škodlivin a hodnoty doprovodných meteorologických prvků. Aktualizovány jsou rovněž vícehodinové průměrné koncentrace škodlivin, vypočtené z 1hodinových koncentrací. Předpověď rozptylových podmínek je součástí předpovědí počasí pro ČR a jednotlivé kraje, viz www.chmi.cz, záložka Počasí.