RÝMAŘOVSKO | Pískovcový křížek najdete na travnatém pásu mezi komunikací z Rýmařova do Ondřejova a souběžně vedoucí cyklostezkou. Stav objektu byl havarijní a vzhledem k jeho náklonu hrozil pád na cyklostezku. 

Foto: MěÚ Rýmařov

Povrch kamene vystaveného dlouhodobě nepříznivým klimatickým podmínkám byl výrazně znečištěn usazeninami, všechny jeho články byly značně zvětralé a poškozené drobnými prasklinami. Kvůli velmi špatnému stavu bylo proto nutno kříž rozložit na jednotlivé díly, odvézt je a teprve přímo v restaurátorské dílně provést čistění a opravy jednotlivých dílů kříže, zvýraznění reliéfu, odsolovací buničinové zábaly, opravy tmelení, stabilizaci a penetraci kamene.

Mezitím byl vybudován nový základ, který byl vzhledem k existenci podzemních vedení vykopán ručně do nezámrzné hloubky a následně zabetonován. Objekt tak získal původní proporce a současně se tak zamezilo kontaminaci dolních partií soklu vzlínající vlhkostí. Výkop a odvoz zeminy musel být proveden ručně, dovoz betonu je možný pouze malým vozidlem s přívěsným vozíkem s vjezdem po cyklotrase kvůli omezení použití mechanizace – v těsné blízkosti kříže je umístěno nadzemní elektrické vedení, místo je obklopeno vzrostlými stromy.

Nejvyšší složkou celkové ceny bylo právě rozebrání kříže, nakládka a odvoz a výkop a odvoz zeminy, neboť nebylo možno použít mechanizaci. Celková částka za opravu kříže tak činila 175 635 Kč.

Zdroj: MěÚ Rýmařov