KRNOV | Nesouhlas vlastníků pozemků s umístěním vsakovacího objektu je důvodem, proč město zatím nezahájí ani projektování opravy komunikace v ulici Petrův Důl. Přitom jako jedna z posledních panelových cest ve městě by si výměnu povrchu už skutečně zasloužila.

Foto: Pixabay

Záměr pustit se do opravy narazil na problém s odvodem dešťových vod. Přestože situace v lokalitě je v tomto ohledu velmi složitá, technické řešení se našlo. Vyžaduje ale umístění vsakovacího objektu na pozemcích, které nejsou v majetku města.
„V minulém roce jsme se pokusili získat povolení k umístění na pozemek ve vlastnictví státu. Naše snahy ale zkrachovaly na skutečnosti, že Státní pozemkový úřad ještě nemá dokončené pozemkové úpravy. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene tak zatím není možné a časový výhled je neurčitý,“ uvedla vedoucí odboru veřejných zakázek Klára Hazuchová.

Další možností by bylo vybudovat objekt na pozemku, který městu k tomuto účelu nabídl soukromník. „To ale vyžadovalo souhlas ještě jednoho vlastníka a u něj jsme nepochodili,“ dodala. Nyní odbor veřejných zakázek hledá ve spolupráci s projektantem jiné řešení.

Problém s odvodem dešťových vod řeší také projekt na opravu ulice V Osadě. „Projektant se s ním vypořádal návrhem na vybudování nového úseku. Ještě, než projekt dopracuje, mohou ho připomínkovat obyvatelé této části města, kteří v nejbližších dnech v domovních schránkách najdou anketní lístek. Jejich relevantní připomínky pak projektant do projektu zapracuje. Následovat bude žádost o vydání územního rozhodnutí,“ uzavřela Klára Hazuchová.

Zdroj: MěÚ Krnov