KRNOV | V únoru museli opustit své dosavadní působiště v Hlubčické ulici pracovníci Slezské diakonie a klienti jejích sociálních služeb. V budově, která je v majetku města, začala rekonstrukce, která potrvá do konce listopadu. Cílem přestavby je zajistit kvalitní a dostupnou péči pro osoby se zdravotním postižením.

Foto: MěÚ Krnov

Město za opravu třípodlažního objektu zaplatí více než 19 milionů korun. Ne všechny finanční prostředky však půjdou z jeho rozpočtu. Na investiční akci se Krnovu podařilo získat evropskou dotaci ve výši 8,5 milionu korun z Integrovaného regionálního operačního programu a také půlmilionovou dotaci ze státního rozpočtu.

V průběhu rekonstrukce bude ze severní strany k objektu přistavěn výtah, všechna okna budou vyměněna za plastová s jiným členěním. Dojde také na opravu střechy a fasády. Ta bude ze severní strany zateplena, dvě zbývající strany, které mají architektonické ozdobné prvky, se pouze vyspraví a opatří nátěrem. Také uvnitř na stavbaře čeká množství práce. Zatímco v prvním a druhém nadzemním podlaží budou zásahy spíše menšího rázu, největší proměnu čeká půdu a sklep.

„V suterénu vzniknou prostory pro praní prádla, WC pro tělesně postižené, další sociální zařízení a místnost úklidu, zbylé prostory budou využívány jako sklady. Půdní prostor pak bude kompletně zastavěn. Po rekonstrukci zde bude sedm kanceláří, herna, sociální zařízení, sklad, šatny a místnosti úklidu. Veškeré tyto prostory budou propojeny centrální chodbou, v níž bude umístěn kuchyňský kout,“ uvedl Karel Klímek z odboru veřejných zakázek. Rekonstrukce s sebou nese také kompletní výměnu elektroinstalace, plynových kotlů i otopné soustavy.

Po opravě bude objekt kompletně bezbariérový, zvětšené prostory umožní zde poskytovat službu sociální rehabilitace, která kvůli bariérovosti nyní funguje v komerčních prostorách. Na nové prostředí si ale pracovníci a klienti Slezské diakonie ještě několik měsíců počkají. Do té doby si museli najít útočiště jinde.

„V objektu sídlila poradna rané péče Matana, která se přestěhovala přes ulici do budovy bývalé Pegy. Dále zde měla učebny Střední škola praktická, jejíž žáci nyní dochází do sousední školy. V přízemí jsme pak měli sociálně terapeutickou dílnu Effatha, pro niž nám město poskytlo prostory v kancelářích, jídelně a kuchyni bývalého Prioru,“ řekla Šárka Gaudková ze Slezské diakonie. Dílna v obchodním domě začala fungovat na začátku března. „Klienti se s novým prostředím rychle sžívají, navíc ho mnozí znají, protože do zdejší jídelny kdysi chodívali na obědy. Změna díky tomu nebyla dramatická a chod dílny jsme tak mohli brzy obnovit v plném rozsahu,“ uzavřela Šárka Gaudková.

Zdroj: MěÚ Krnov