KRNOV | Stavbaři dokončují práce na úpravě křižovatky ulic Sv. Ducha, Hlubčické, Soukenické a Dvořákova okruhu, jejíž součástí je i oprava komunikací v ulicích Soukenické a Hlubčické. Vedle drobných dokončovacích prací, mezi něž patří například dodláždění chodníků, dokončení vodorovného dopravního značení nebo oprava božích muk, zbývá už jen podzimní výsadba zeleně.

Foto: MěÚ Krnov

V průběhu stavby za 19,5 milionu korun, kterou od loňského roku realizuje společnost STRABAG, byly vybudovány ostrůvky a nové přechody pro chodce, komunikace se v některých místech rozšířila, byla provedena úprava odvodnění komunikace, došlo k přeložkám pěších tras i nasvětlení přechodů pro chodce. Součástí stavby byla také oprava povrchu vozovky v Hlubčické ulici, v úseku od ulice Soukenické po ulici U Jatek, a v Soukenické ulici, od křižovatky po poštu, dále pak rekonstrukce a modernizace zastávek a zálivů zastávek městské hromadné dopravy a vybudování nového přechodu pro chodce u synagogy.

„Oproti původnímu plánu bylo navíc vybudováno parkoviště s osmi stáními v Soukenické ulici, vlevo od vjezdu do areálu bývalého Strojosvitu, které je náhradou za zrušená parkovací místa v ulici Sv. Ducha,“ uvedl Lubomír Stýskala z odboru veřejných zakázek.

Dokončení díla je smlouvou stanoveno na 31. srpen s výjimkou výsadby zeleně. „Abychom předešli uschnutí nově vysazených rostlin, nebo jejich spálení sluncem, bylo se zhotovitelem dohodnuto, že zeleň vysadí po létě, termín má do 15. října,“ upřesnil Lubomír Stýskala. Zeleň se objeví především v okolí křižovatky a v ostrůvcích. Kromě trávníku se budou vysazovat také cibuloviny.

Úprava křižovatky, jíž dříve chyběly některé přechody pro chodce a neposkytovala dostatečný přehled řidičům při odbočování nebo dávání přednosti v jízdě, se setkala vedle pozitivních i s kritickými připomínkami veřejnosti. Týkaly se zejména zúžení komunikace v místech přechodů nebo obav, že některé úseky budou hůře průjezdné pro kamiony.

„Po tolik kritizované rekonstrukci M. Gorkého je dnes úprava kterékoli z krnovských ulic přijímána s obavami a já se lidem nedivím. Celou stavbu jsem s kolegy metr po metru procházel, hodnotili jsme pozitiva i negativa. Další rekonstrukce chceme připravovat komplexněji, řešit cykloopatření, parkování, pěší vazby, zeleň, mobiliář, vztah k provozovnám. Sledujeme trendy v městské mobilitě, spolupracujeme s odborníky, na přání pracovníků úřadu chystáme vzdělávací aktivity, příklady dobré praxe. Vím, že i tak nevyhovíme všem, částečně nás v tom limituje legislativa, přesto uděláme vše proto, aby lidé byli s dalšími realizacemi spokojenější,“ uzavřel starosta Tomáš Hradil.

Zdroj: MěÚ Krnov

REDAKCE STA on EmailREDAKCE STA on FacebookREDAKCE STA on InstagramREDAKCE STA on Twitter
REDAKCE STA
Redakce zpravodajství STA Bruntálsko přináší každodenní aktuální informace z bruntálského regionu, ale i Moravskoslezského kraje.

Chci dostávat čerstvé zprávy z našeho regionu

Děkujeme za Vaše přihlášení.