KRNOV | Obyvatelé domů v okolí křižovatky ulic Bruntálské a Partyzánů budou mít od podzimu o starost méně. Dosud, když vydatněji zaprší, jsou suterény jejich nemovitostí zaplavovány dešťovou vodou. Aby k tomu již nedocházelo, přistoupilo město k opravě dešťové kanalizace.

Foto: ilustrační – Pixabay

Zakázku za 1,6 milionů korun realizuje společnost Krnovské vodovody a kanalizace. „Oprava kanalizace byla zahájena na začátku září. Spočívá v instalaci nového potrubí v délce asi čtyřiceti metrů a tří nových šachet. Kanalizace z ulice Partyzánů bude po skončení prací zaústěna do hlavního řadu v ulici Bruntálské, přibližně v úrovni Armaturky. Cílem prací je zlepšit odtok srážkových vod z kanalizace v ulici Partyzánů, a to zejména při přívalových deštích,“ uvedl jednatel společnosti KVaK Libor Staněk.

V současnosti zhotovitel využívá uzavírky části Bruntálské ulice, kde je vyloučena doprava kvůli opravě mostu nad železniční tratí. „Do doby zahájení provozu silničního nadjezdu chceme položit asi dvacetimetrový úsek nové kanalizace v Bruntálské ulici. Práce v ulici Partyzánů budou zahájeny příští měsíc a předpokládáme, že celá akce bude ukončena do konce října,“ dodal Libor Staněk.