BRUNTÁL | Centrum náměstí Míru zpestřuje do 2. května putovní výstava Ministerstva pro místní rozvoj. Přibližuje místa, která prošla zajímavou proměnou díky podpoře z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) spravovaného MMR.

Foto: MěÚ Bruntál

Kolekce je složena z osmi výstavních stojanů, z nichž na každém jsou tři panely. Každá kolekce tedy představuje 21 projektů ze všech krajů. Ačkoliv tentokrát není na výstavních panelech Bruntál zastoupen, také již několik let úspěšně čerpá dotace právě z IROP.

Zdroj: MěÚ Bruntál