OSOBLAHA | Pracovníky místní akční skupiny Rozvoj Krnovska zastihlo léto v pilné práci. U projektů podaných v 6. Výzvě Programu rozvoje venkova proběhl předvýběr 27 projektů k podpoře, který provedla Výběrová komise MAS. Výběrová komise MAS se sešla v novém složení a za svého předsedu členové zvolili Jana Bezděka.

Foto: Zdenka Spurná

Veškeré výstupy z předvýběru projektů k podpoře je na webu MAS na záložce Výzvy. Jelikož výše požadovaných dotací převyšuje alokované prostředky na výzvu je zřejmé, že všechny projekty podpořené nebudou.

„Také Programový výbor MAS se sešel v novém složení a zvolil za svou předsedkyni Janu Dohnalovou. Na svém jednání členové rozhodli o vyhlášení poslední výzvy v programovém rámci IROP, veškeré zůstatky na opatřeních ve výši téměř 1,3 mil. Kč byly alokovány na opatření IROP IV. Zvyšování kvality a dostupnosti vzdělávací infrastruktury, kde je jisté, že prostředky budou využity,” řekla ředitelka MAS Rozvoj Krnovska Martina Jalamasová.

Pracovníci kanceláře MAS zpracovávali také změnu stávající strategie z důvodu navýšení alokace na programový rámec Programu rozvoj venkova na tzv. přechodné období 21+.