KRNOV | Plány města Krnova a Moravskoslezského kraje revitalizovat a zachovat za finanční pomoci evropských fondů unikátní budovu bývalé přádelny s dílnou vzorkovny textilky Karnola, která je od roku 2010 národní kulturní památkou, po včerejším rozsáhlém požáru zřejmě vzaly za své.

Foto: MěÚ Krnov

„Ničivý požár je nejen pro Krnov a Moravskoslezský kraj, ale i pro celou Českou republiku tragédií. Oheň zásadně poškodil jednu z nejvýznamnějších součástí kulturního bohatství národa, památku, která svým významem přesahuje hranice kraje. Je mi to líto,“ uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák.

Areál bývalé továrny na vlněné zboží Alois Larisch a synové z roku 1861 začalo město Krnov nedávno opravovat a do tří let tam mělo vzniknout textilní muzeum. „Textilní průmysl ke Krnovu historicky neodmyslitelně patří. Vzniklo by tu zázemí pro Městské muzeum Krnov včetně depozitářů pro uchování sbírek, řemeslné dílny a restaurátorských ateliérů, klidové a vzdělávací zóny a multifunkčního prostoru. Projekt by měl mít pozitivní dopad na zachování národního kulturního dědictví a rozvoj cestovního ruchu v rámci celého Moravskoslezského kraje,“ uvedl náměstek hejtmana pro kulturu a památkovou péči Lukáš Curylo s tím, že realizace projektu by byla velmi nákladná, město na ni potřebovalo přes 123 milionů korun.

Proto mu kromě EU (dotace 95 milionů korun) Moravskoslezský kraj pomohl 10milionovou dotací. „Je to nesmírná škoda, kterou oheň napáchal. Kus naší historie zmizel během několika hodin, a to penězi nevynahradíte,“ podotkl náměstek hejtmana Lukáš Curylo.

„Měla tu vzniknout jakási brána Jeseníků, spojující historii se současností. Například v památkově chráněné vzorkovně měli návštěvníci za tři roky obdivovat tkací stroje, snovadla či vzorníky látek. Některé kusy byly i přes sto let staré. Hlavním exponátem měla být dílna, v níž se navrhovaly vzory tkanin pro jednotlivé sezony. Už byl vybrán zhotovitel stavby. Teď ještě nedokážeme vyjmenovat, o co všechno jsme přišli, historická hodnota bude asi nevyčíslitelná. Počkáme na výsledky vyšetřování hasičů a policie, pak budeme řešit, co dál,“ konstatoval náměstek hejtmana pro regionální rozvoj, cestovní ruch a zároveň místostarosta Krnova Jan Krkoška.

O budoucnosti vyhořelé budovy po bývalé textilce bude rozhodovat také Krajský úřad Moravskoslezského kraje, který je příslušným orgánem státní památkové péče pro národní kulturní památky. „Podle památkového zákona je vlastník národní kulturní památky povinen bez odkladu každé ohrožení nebo poškození památky oznámit krajskému úřadu a vyžádat si jeho rozhodnutí o způsobu odstranění závady. Krajský úřad v této chvíli čeká na doručení, poté podnikneme veškeré potřebné úřední kroky,“ uvedl ředitel Krajského úřadu MSK Tomáš Kotyza.

Národní kulturní památka „Budova bývalé přádelny s dílnou vzorkovny – dezinatury včetně strojního vybavení v areálu továrny Alois Larisch v Krnově“ :

  • Prohlášena za národní kulturní památku nařízením Vlády ČR č. 50/2010 Sb. ze dne 8. 2. 2010.
  • Památkově chráněno od 1. 7. 2010.
  • Součástí památky je ucelený soubor 15 věcí movitého strojního vybavení.
  • Vlastníkem objektu je město Krnov.

Stav před požárem:

  • Postupně rostlý areál továrny na sukna, založené roku 1861. Unikát představuje dochovaná dílna vzorkovny (dezinatury) se souborem tkalcovských stavů a dalšího vybavení. Provoz byl ukončen kolem roku 2000.
  • Stavební fond areálu bývalé továrny na vlněné zboží Alois Larisch a synové obsahuje historické objekty z různých časových období (od 60. let 19. století do počátku 20. let 20. století), dokládající stavební vývoj textilní továrny. Jedná se o spojené budovy bývalé přádelny a skladu s dílnou vzorkovny a přízemní haly. Dílna dezinatury je zachována ve stavu „posledního pracovního dne“ s funkčním hlavním i pomocným technickým zařízením, s příslušenstvím, s rozpracovanými vzory a sbírkou vzorníků látek.
  • Památková hodnota objektu národní kulturní památky spočívá především v dochovaném unikátním souboru technického zařízení dílny ve 2. NP objektu vzorkovny, která zahrnuje ucelený cyklus výroby vzorků tkanin od přípravy po tkaní s výjimkou konečné úpravy.

Na území Moravskoslezského kraje je 14 národních kulturních památek.

Podrobnosti k rozsáhlému požáru najdete zde!

O návštěvě ministra kultury v Krnově si můžete přečíst zde!

 

Zdroj: Moravskoslezský kraj