KRNOV | Minulý týden začala záchrana vzorníků látek ze vzorkovny bývalé textilky Karnola, kterou 20. prosince významně poničil rozsáhlý požár. Oproti původním velmi pesimistickým odhadům, které predikovaly devadesátiprocentní ztráty, se podle odborníků podaří zachránit až šedesát procent vybavení dílny. Ta je společně s budovou továrny národní kulturní památkou a má se stát základem textilního muzea.

Foto: MěÚ Krnov

Na záchraně vzorníků se od středy 3. ledna podíleli odborníci z Národního památkového ústavu, jeho územního odborného pracoviště v Ostravě, odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, Zemského archivu v Opavě, Městského muzea v Krnově a Muzea Bruntál. Vzorníky, které oheň zcela nezničil, po hrubém očištění a zdokumentování zabalili do polyetylénu, uložili na palety a odvezli do mrazíren společnosti Bidfood Czech Republic v Opavě, jež nabídla jejich odvoz a bezplatné uskladnění na nutnou dobu. „Během hašení došlo k promáčení veškerého zařízení dílny. Aby se vzorníky dále nerozpadávaly a nedošlo k napadení plísněmi a bakteriemi, musí být zamraženy. Postupně se pak budou z mrazicích boxů odebírat, rozmrazovat a restaurovat,“ uvedla Karin Veselá, vedoucí odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.

Mezi odborníky byl také restaurátor, který se zaměřil na posouzení stavu strojového zařízení. „Stroje jsou na jedné straně poškozené, ale je možné je pečlivým zásahem uvést do stavu pohledového, kinematického, případně některé i do stavu funkčního,“ uvedl Tomáš Flimel, soudní znalec a expert v oboru historických strojů.  Očištění strojů od hrubých nečistot v nejbližších týdnech provede specializovaná sanační firma, která je také zakonzervuje a pravděpodobně zabednění, aby byly chráněny před poškozením při dalších opravách interiéru. K jejich obnově by pak mělo dojít v době, kdy budou probíhat stavební práce, které jsou součástí projektu revitalizace Karnoly.

Na projekt za 120 milionů korun, jehož cílem je přeměna nevyužívané továrny na textilní muzeum a centrum kultury, vzdělávání a setkávání, získalo město na jaře loňského roku dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu, která pokryje až devadesát procent způsobilých výdajů. Zda finanční podporu bude možné využít i po požáru, vedení města nyní zjišťuje. „Zatím jsme museli zrušit probíhající výběrové řízení na stavební práce, které měly být zahájeny na jaře. Kvůli poničení budov požárem totiž dojde ke změně projektu. Musíme také počkat na závěry památkářů, kteří nám sdělí, co se podaří zachránit a v jaké struktuře. Původní koncept posledního pracovního dne textilní dílny je samozřejmě narušen, ne-li nenávratně ztracen. Na druhou stranu je jistě možné požádat o změnu rozhodnutí o poskytnutí dotace a koncept projektu upravit podle toho, co se podaří zachránit. Jsem v tomto směru mírně optimistický a věřím, že dotační titul bude možné modifikovat a k revitalizaci Karnoly s jeho pomocí dojde,“ řekl místostarosta Michal Brunclík.

Co se dělo po požáru

  • Proběhla jednání s Ministerstvem kultury ČR, Národním památkovým ústavem (NPÚ) v Ostravě a generální ředitelkou NPÚ Naděždou Goryczkovou, odborem kultury a památkové péče Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Město chce využít metodické rady a pomoci těchto institucí k tomu, aby stále platilo rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj ČR, jímž byla projektu „Karnola – udržitelná revitalizace a zatraktivnění národní kulturní památky“ přiznána dotace z Integrovaného regionálního operačního programu.
  • Majetek města byl pojištěn. Na místo dorazili likvidátoři a soudní znalci. Stanovení výše odškodnění pravděpodobně zkomplikuje určení historické hodnoty poškozených věcí.
  • V době hašení požáru bylo vyraženo a vyskleno velké množství dveří a oken. Dnes už je areál opět zajištěn proti vstupu nepovolených osob, jsou opraveny všechny dveřní a okenní otvory v přízemí, v nejbližších dnech zde bude instalováno další zabezpečovací zařízení, jako kamery a čidla.
  • Ve spolupráci se společností BeePartner, která je administrátorem projektu revitalizace Karnoly, chce město v první řadě žádat kvůli nepředvídatelným okolnostem o časový posun zahájení realizace projektu. Ten je podle místostarosty Michala Brunclíka možný až o jeden rok. Druhým krokem je návrh modifikace projektu a vyjádření poskytovatele dotace, zda i v této podobě je záměr pro něj přijatelný.

Dílna je národní kulturní památkou

Budova bývalé přádelny s dílnou vzorkovny byla Vládou České republiky vyhlášena národní kulturní památkou 8. února 2010. V dílně se navrhovaly vzory vyráběných tkanin pro jednotlivé sezony. Před požárem se nacházela ve stavu „posledního pracovního dne“ a v rámci republiky i střední Evropy představovala unikát.

„Rozsah škod je obrovský a autenticita atmosféry posledního pracovního dne je požárem zničena. Vlastní budova vzorkovny ale zůstala zachována a bude patrně možná její oprava s využitím některých původních konstrukčních prvků. Také část vybavení dílny, tedy tkalcovské stavy a další stroje, mohou být restaurovány a zachránit snad bude možné alespoň část unikátních vzorníků,“ říká ředitel ostravského pracoviště Národního památkového ústavu Michal Zezula. „Míru poškození a stav jednotlivých položek vybavení ovšem nyní musí posoudit restaurátoři a konzervátoři. Důležitá je také podrobná dokumentace stavu dílny po požáru. Další postup pak navrhne odborná pracovní skupina,“ dodává.

Dílny vzorkoven byly běžnou součástí textilních továren. Pravidelně připravovaly vzory pro nové sezony. Dílna dezinatury Karnoly pracovala na stávajícím místě zřejmě od 50. let 20. století, jednotlivé stroje však byly starší a pocházely ze znárodněných krnovských továren, stejně jako soubory vzorníků.

Dílna vzorkovny sestávala z uceleného souboru mechanických i ručních tkalcovských stavů různých konstrukcí, skacích, soukacích a snovacích strojů a také dalšího nezbytného vybavení dílny – materiálu, náhradních dílů, souborů vzorovacích karet a strojků pro jejich vytloukání aj. Nedílnou součást dílny představovala cenná sbírka vzorníků látek, z nichž nejstarší pocházely z posledních tří desetiletí 19. století. To vše zde bylo dochováno v původním prostředí tak, jak tomu bylo v době ukončení provozu dílny kolem roku 2000. Pro svou mimořádnou památkovou hodnotu se dílna má stát základem textilního muzea.

Zdroj: MěÚ Krnov