Kraj dá na opravu památek historicky nejvyšší částku. Krajští zastupitelé 14. června schválili dotace na několik projektů. Z rozpočtu na ně uvolnili dalších 25 milionů korun. Pracovat se tak brzy začne ve vile Agusta Hückela v Novém Jičíně, na freskách zámecké kaple v Kravařích, v krnovské Karnole, na kunínském zámku nebo v koksárenské baterii v Dolních Vítkovicích.

Foto: MěÚ Krnov

Moravskoslezský kraj přidá ze svého rozpočtu na obnovu památek nadregionálního významu dalších 25 milionů korun. Jsou to prostředky nad rámec běžného dotačního programu a individuálních dotací. Celkově tak letos půjde na památkovou péči téměř 37 milionů korun.

„O kulturní dědictví je zapotřebí pečovat. Historické památky se významně podílí na utváření ducha regionu a jsou důležitým odkazem pro příští generace. Historické budovy, významná veřejná prostranství či starobylý mobiliář nám podávají svědectví o době minulé i o životě našich předků. A co si budeme povídat, jsou jednoduše krásné, inspirující a lákavé také pro návštěvníky nejen z našeho regionu. Proto je skvělé, že se nám podařilo v krajském rozpočtu najít další finanční prostředky. A jsem nadšený, že letos půjde na obnovu památek dokonce rekordní suma,“ řekl 1. náměstek hejtmana pro kulturu Lukáš Curylo a dodal, že tři z podpořených projektů se týkají národních kulturních památek České republiky.

PODPOŘENÉ PROJEKTY:

Karnola –revitalizace a zatraktivnění národní kulturní památky
Kraj vyčlení 10 milionů korun na obnovu této národní kulturní památky. Požár z konce roku 2017 poničil z pohledu státní památkové péče nejcennější místnost bývalé textilky. Poškozená byla nejen samotná místnost, ale především historicky hodnotné vnitřní vybavení v podobě strojů a knih tzv. vzorníků. Záchrana těchto exponátů i revitalizace budovy bude finančně nákladným procesem. Bude náročná také časově. Objekt včetně vybavení je součástí národní kulturní památky a bude nutné ošetřit způsob obnovy z pohledu státní památkové péče.

Oprava koksárenské baterie v Dolních Vítkovicích
Koksárenská baterie č. 5 je součástí národní kulturní památky Důl Hlubina, koksovna a vysoké pece Vítkovických železáren. Koksovna se nachází mezi opravenými částmi národní kulturní památky a je v havarijním technickém stavu. Díky krajské dotaci 7,19 milionu korun projde koksovna kompletní revitalizací a bude zpřístupněná veřejnosti. Díky tomu dojde ke změně ve využití objektu z původní výrobní funkce na novou edukativní. Návštěvníci se také seznámí s principy výroby koksu a s návaznostmi v rámci technologického celku uhlí – koks – železo.

Okolí Národní kulturní památky „Noční přechod“
Cílem projektu je revitalizace veřejného prostranství v obci Morávka okolo travertinového sousoší „Noční přechod“ od akademického sochaře Miloše Zety. Toto sousoší a pozemek, na němž je sousoší umístěno, je národní kulturní památkou a také válečným hrobem. Díky úpravě okolí zde bude vytvořeno důstojné a plnohodnotné pietní místo. Úpravy se budou týkat také sousedních pozemků, přiléhající komunikace a autobusové zastávky, včetně kontejnerů komunálního odpadu. Moravskoslezský kraj na projekt vyčlení 690.000 korun.

Revitalizace vily Agusta Hückela v Novém Jičíně
Předmětem realizace projektu jsou dvě vily, které vznikly jako rodinné sídlo podnikatelské rodiny Hückelů na jižním předměstí Nového Jičína. Jedná se o vily od Augusta Hückela a od Johana Hückela. Obě vily, které se jako kulturní památky už v minulosti dostaly na přední místa žebříčku slavných vil Moravskoslezského kraje, jsou napadené dřevomorkou. Postižené jsou nejen střešní krovy, ale také jedinečné vnitřní dřevěné vybavení, které je podstatnou kulturně historickou hodnotou obou objektů. Díky 4milionové dotaci bude provedena sanace a likvidace dřevomorky. V rámci projektu bude také zpracována studie a projektová dokumentace řešící nové využití objektů.

Restaurování fresek v zámecké kapli sv. Michaela v Kravařích
Součástí zámku v Kravařích je zámecká kaple sv. Michaela. Její klenbu zdobí freska s názvem „Nanebevzetí Panny Marie s Nejsvětější trojicí“. Tato freska je typickým reprezentantem vrcholného barokního iluzionismu a vlivem nánosů nečistot a výkvětu plísní je ve stavu, kdy je restaurování nutné. Negativní vlivy navíc způsobily popraskání barevných a omítkových vrstev a místy již dochází k odpadávání omítek. Na záchranu a obnovu fresky poskytl kraj dotaci ve výši 2,3 milionu korun.

Nutné opravy zámku Kunín – vstupní brány do Poodří
Kunínský zámek je nejcennějším barokním zámkem severní Moravy a Slezska, jehož autorem je známý rakouský architekt Johann Lucas von Hildebrandt a je prohlášen za kulturní památku. Díky dotaci z rozpočtu kraje ve výši 1 milion korun dojde k opravám oken zámku, v opravě kuželny a úpravám zámeckého parku. Jedním z důvodů krajské podpory je také skutečnost, že se v interiéru nacházejí sbírky ve vlastnictví Moravskoslezského kraje, které jsou spravovány Muzeem Novojičínska, příspěvkovou organizací Moravskoslezského kraje, a v důsledku špatného stavebně technického stavu oken by mohlo dojít k jejich poškození.

Zdroj: MSK