KRNOV | Rozsah škod po požáru dílny vzorkovny / dezinatury továrny na sukna A. Larisch a synové, bývalé Karnoly, z 20. prosince 2017 je značný. Dílna vzorkovny byla v roce 2010 prohlášena národní kulturní památkou. V rámci České republiky představovala unikát. Autenticita atmosféry jednoho pracovního dne je požárem zničena.

Foto: MěÚ Krnov

„Prvotní posouzení situace přímo na místě ukazuje, že rozsah škod je obrovský, autenticita atmosféry pracovního dne je požárem zničena. Vlastní budova vzorkovny ale zůstala zachována a bude patrně možná její oprava s využitím některých původních konstrukčních prvků. Také část vybavení dílny, tedy tkalcovské stavy a další stroje, mohou být restaurovány a zachránit snad bude možné alespoň část unikátních vzorníků,“ říká ředitel ostravského pracoviště Národního památkového ústavu Michal Zezula.

„Míru poškození a stav jednotlivých položek vybavení ovšem nyní musí posoudit restaurátoři a konzervátoři. Důležitá bude také podrobná dokumentace stavu dílny po požáru. Další postup pak navrhne odborná pracovní skupina, kterou plánuje zřídit město Krnov ve spolupráci s orgány památkové péče,“ dodává Michal Zezula.

Vlastní dílny vzorkovny / dezinatury byly běžnou součástí textilních továren. Pravidelně připravovaly vzory pro nové sezóny (letní / zimní). Dílna dezinatury n. p. (později a. s.) Karnola pracovala na stávajícím místě zřejmě od 50. let 20. století, jednotlivé stroje však byly starší – pocházely ze znárodněných krnovských továren, stejně jako soubory vzorníků.

Dílna vzorkovny tedy sestávala z uceleného souboru mechanických i ručních tkalcovských stavů různých konstrukcí, skacích, soukacích a snovacích strojů a také dalšího nezbytného vybavení dílny – materiálu, náhradních dílů, souborů vzorovacích karet a strojků pro jejich vytloukání aj. Nedílnou součást dílny představovala cenná sbírka vzorníků látek, z nichž nejstarší pocházely z posledních tří desetiletí 19. století. To vše zde bylo dochováno v původním prostředí tak, jak tomu bylo v době ukončení provozu dílny.

Pro svou mimořádnou památkovou hodnotu se měla dílna stát základem textilního muzea, kde hodnota vlastních exponátů měla být podpořena původním prostředím (a ideálně též zprovozněním alespoň některých strojů).

Krnov byl významným slezským vlnařským centrem. K nejvýznamnějším místním firmám patřila továrna na vlněné zboží Alois Larisch a synové, po znárodnění sloučená spolu s ostatními v n. p. Karnola. Tovární areál je situován na okraji městského jádra, na místě zbořených hradeb. Jeho stávající podoba je výsledkem postupného vývoje, zastoupeny jsou různé typy továrních budov, z nichž nejstarší je z počátku 60. let 19. století.

Areál doplnily vily synů zakladatele firmy; jedna z nich, přestavěná architektem Leopoldem Bauerem, je přímo součástí dnešního areálu. Mimořádným však činila areál především dochovaná dílna vzorkovny / dezinatury, uchovaná ve stavu posledního pracovního dne.

V rámci ČR představovala dílna unikát. Po krizi textilní výroby v 90. letech 20. století téměř zcela zanikla textilní výroba a řada hodnotného technického vybavení byla zlikvidována, včetně vzorovacích dílen.

Díky tomu, že v době ukončení provozu byl podán návrh na památkovou ochranu, podařilo se likvidaci krnovské vzorkovny zabránit. V roce 2003 se areál (včetně vzorkovny) stal kulturní památkou a v roce 2010 byla dílna vzorkovny / dezinatury prohlášena národní kulturní památkou.

V roce 2016 byl vlastníkem (Město Krnov) připraven projekt revitalizace areálu z fondů IROP, jehož součástí mělo být i textilní muzeum. Realizace (plánovaná jako tříletá) měla být zahájena na začátku roku 2018.

Podrobnosti k požáru Národní kulturní památky najdete zde…

Zdroj:  Národní památkový ústav