KRNOV | Na městské koupaliště zavítalo v loňském roce více než 27 tisíc návštěvníků. Zatímco si pochvalovali nedávno zrekonstruovaný bazén a dětský bazének s atrakcemi, výtky řady z nich směřovaly k nedostatečnému zázemí areálu. Vadil jim nedostatek parkovacích míst a převlékáren nebo dlouhé fronty u občerstvení. Podněty návštěvníků i další požadavky na dovybavení koupaliště byly nyní předány Radku Steinhaizlovi ze společnosti Relaxsolution, jehož úkolem je zpracovat studii proveditelnosti dostavby areálu koupaliště.

Foto: MěÚ Krnov

„Účelem studie je zatraktivnit stávající zázemí pro pobyt návštěvníků. Z místního šetření, které se uskutečnilo 11. února, vyplynulo množství požadavků, které by měly být do studie proveditelnosti zapracovány. Patří k nim například vybudování zpevněných ploch pro stánkový prodej a dřevěných teras či mol pro slunění, vyhřívaní dětského bazénku, sjednocení architektury stávajících objektů, otevření prostoru občerstvení i pro kolemjdoucí a cyklisty nebo dovybavení prostoru u dětského bazénku vodními herními prvky,“ řekl Petr Mynář z odboru veřejných zakázek. Odborník by měl rovněž najít řešení pro parkování, zásobování i pěší přístup a také pro úpravu okolí areálu, který se nachází v bezprostřední blízkosti řeky Opavice.

Vyřešit dostatek parkovacích míst bude asi největším problémem. „Momentálně firma Unigeo dokončuje revizi pásem ochrany vodního zdroje v prameništi Zlatá Opavice. Z tohoto dokumentu by mělo být jasné, jakým způsobem budeme moct parkování řešit. Buďto parkovištěm na ploše mezi Petrovickou ulicí a areálem koupaliště, případně parkovacím domem ve stejném místě,“ uvedl starosta Tomáš Hradil. Dosud mají návštěvníci možnost parkovat přímo u koupaliště a je tolerováno i stání mezi stromy podél řeky. „Po vybudování parkovacích míst už nebude možné tady parkovat vůbec. S ohledem na ochranu vodního zdroje a bezpečnost chodců a cyklistů zvážíme také zákaz vjezdu motorových vozidel do tohoto prostoru,“ dodal starosta.

Návrh variantních řešení studie proveditelnosti dostavby koupaliště představí Radek Steinhaizl vedení města už začátkem března. „Původně jsme zamýšleli, že studie bude jedním z podkladů pro architektonickou soutěž na městské lázně, které máme v plánu vybudovat ve stejném areálu. Nyní je ale pravděpodobnější, že zázemí koupaliště bude zpracováno samostatně, abychom celý proces urychlili a plovárnu dokončili nejpozději před začátkem sezony 2022,“ uzavřel starosta.

Zdroj: MěÚ Krnov