KRNOV | Město Krnov nabízí k pronájmu sociální byty, které jsou určeny pro osoby v bytové nouzi, které aktuálně procházejí tíživou životní situaci, jež se neobejde bez pomoci sociálních pracovníků. Byty jsou pronajímány například lidem se zdravotním postižením, matkám samoživitelkám, obětem domácího násilí nebo rodinám s dětmi v bytové nouzi.

Foto: MěÚ Krnov

„V dubnu došlo k uvolnění dvou sociálních bytů v bytovém domě na adrese Stará 7 po té, co se předchozí nájemníci přestěhovali do standardního bydlení. Město Krnov také na základě průběžného plnění Koncepce pro sociální bydlení vyčlenilo pro výše uvedené účely další čtyři sociální byty v režimu Housing first. Celkem tak dojde nově k obsazení šesti sociálních bytů,“ uvedl Filip Vrchovský z odboru sociálního a školství.

Podrobné informace zájemci najdou na stránkách města krnov.cz v Opatření obce č. 7/2021 o poskytování bydlení v nájemních bytech v majetku města Krnova. Informace také poskytnou osobně pracovníci odboru sociálního a školství Karolína Žáková, tel. 735 161 686, Filip Vrchovský tel. 554 697 821, případně pracovník odboru investic a správy majetku Jaromír Parma, tel. 554 697 444.

Termín podání žádosti je stanoven do 25. dubna. „Po tomto termínu lze podávat rovněž žádosti, ale ty již budou vyhodnocovány průběžně na základě uvolňování stávajících kapacit sociálních bytů. O pořadí jednotlivých žadatelů rozhodne Platforma pro sociální bydlení, kterou tvoří zástupci vedení města, výboru zastupitelstva pro plánování sociálních služeb, odboru sociálního a školství, bytové komise, odboru investic a správy majetku, úřadu práce, Slezské diakonie a Armády spásy,“ uzavřel Filip Vrchovský.

Zdroj: MěÚ Krnov