KRNOV | Pokud vše půjde podle plánu, v průběhu prázdnin by se do nových sociálních bytů pro osoby v bytové nouzi v domě na adrese Stará 7 mohli stěhovat první nájemníci. K dispozici jim bude celkem devět bytových jednotek, šest o velikosti 1+1 a tři o velikosti 1+2.

Foto: ilustrační – Pixabay

V těchto dnech finišují dokončovací práce. „Mimo jiných to je instalace kuchyňských linek, montáž zábradlí nebo terénní úpravy,“ uvádí Martina Marčanová z odboru investic a správy majetku. Objekt převezme město od zhotovitele nejpozději v květnu. Po získání kolaudačního rozhodnutí budou byty nabídnuty zájemcům, a to ve veřejné nabídce.

„V současné době probíhá tvorba pravidel pro přidělování těchto bytů. V sociálních bytech budou bydlet osoby, které aktivně spolupracují se sociálními službami a aktuálně procházejí tíživou životní situaci, která se neobejde bez pomoci sociálních pracovníků. Byty budou určeny například osobám se zdravotním postižením, matkám samoživitelkám, obětem domácího násilí a rodinám s dětmi v bytové nouzi“ říká Filip Vrchovský z odboru sociálního a školství.

Rekonstrukce bytového domu začala v březnu loňského roku. V následujících měsících došlo k nástavbě budovy ve dvorním traktu a vytvoření nové konstrukce krovu, která byla doplněna o vikýře v uliční části. Byly vyměněny dřevěné konstrukce stropů a krovu napadené dřevokazy. Ve sklepě po sanaci zdiva vznikly sklepní kóje a společný prostor pro uskladnění kočárků a jízdních kol.

Aby byty vyhověly současným požadavkům na bytové prostory jak z hlediska uživatelských komfortů a hygienické dostatečnosti, tak požární bezpečnosti, byly vybourány a nově vyzděny obvodové a vnitřní nosné stěny nad úrovní stropu v druhém nadzemním podlaží a byla také změněna dispozice jednotlivých bytů. „Nová jsou veškerá okna a dveře, vstupní dveře z ulice jsou kopií původních, včetně ozdobné mříže. Objekt je částečně zateplen,“ dodává Martina Marčanová.

Zdroj: MěÚ Krnov