KRNOV | Město Krnov nabízí k pronájmu sociální byty v domě na adrese Stará 7. Nachází se zde celkem devět bytových jednotek o velikosti 1+1, 2+0, 2+1 a 3+0, které jsou určeny pro osoby v bytové nouzi, které aktivně spolupracují se sociálním odborem nebo s poskytovali sociálních služeb a aktuálně procházejí tíživou životní situaci, jež se neobejde bez pomoci sociálních pracovníků.

Foto: ilustrační – Pixabay

„Byty pronajímáme například lidem se zdravotním postižením, matkám samoživitelkám, obětem domácího násilí nebo rodinám s dětmi v bytové nouzi. V nejbližší době se nám uvolní čtyři byty. Dva nájemníci již získali standardní bydlení, dva své povinnosti vyplývající z nájemního bydlení nezvládli a musejí byt opustit,“ uvedl Filip VrchovsKRNOVký z odboru sociálního a školství.

Podrobné informace zájemci najdou na stránkách města krnov.cz. O pořadí jednotlivých žadatelů rozhodne Platforma pro sociální bydlení, kterou tvoří zástupci vedení města, výboru zastupitelstva pro plánování sociálních služeb, odboru sociálního a školství, bytové komise, odboru investic a správy majetku, úřadu práce, Slezské diakonie a Armády spásy.

Bytový dům Stará 7 nedávno prošel rekonstrukcí za 18,4 milionu korun. Podstatnou část nákladů pokryla dotace z Integrovaného regionálního operačního programu, která byla městu poskytnuta ve výši 16 milionů korun.

Zdroj: MSK