KRNOV | Válka na Ukrajině trvá už rok. Za tu dobu město Krnov pomohlo stovkám válečných uprchlíků a do válčící země odeslalo množství humanitární pomoci. Podpora Ukrajinců bude trvat i nadále.

Foto: ilustrační Pixabay

„Od počátku válečného konfliktu jsme společně se soukromými osobami a institucemi zajistili ubytování pro bezmála 450 ukrajinských válečných uprchlíků z různých částí Ukrajiny. K dnešnímu dni jich na území města evidujeme kolem dvě stě padesáti,“ uvádí Filip Vrchovský z odboru sociálního a školství. Uprchlíci jsou ubytováni zejména v ubytovacích zařízeních hotelového typu. Nejvíce osob, 46, aktuálně žije v budově bývalého domova mládeže v Hlubčické ulici. Bydlí ale také v domácnostech, které se je rozhodly ubytovat již na začátku války. Nově se objevují nabídky možnosti nájemních bytů, které poskytli soukromníci.

Pracovníci odboru sociálního a školství a organizací, jako jsou Slezská diakonie, Armáda spásy, Lexikona či Eurotopie, se snaží uprchlíkům pomoci zejména v oblasti bydlení, vízové politiky, řešení finanční situace, školní docházky u dětí a v oblasti hledání vhodných volných pracovních míst. „Hlavním cílem je tyto osoby, které přišly o domov a nemají se kam vrátit, nebo se zde rozhodly zůstat dobrovolně, integrovat do našeho města tak, aby se pro něj staly přínosem, nikoli zátěží,“ dodává Filip Vrchovský.

Odbor sociální a školství se společně s Charitou Krnov, soukromými dárci a dobrovolníky také podílel na zajištění humanitární pomoci, která mířila přímo na Ukrajinu. „Partnerskému městu Nadvirna byly kromě jiného předány elektrocentrály, motorové pily, svítilny, vysílačky, plynové vařiče, spací pytle, léky a dlouhotrvající potraviny. Vybavili jsme rovněž tamní školní kuchyni,“ upřesňuje Filip Vrchovský. A třeba do Irpině zástupci Charity Krnov vezli nemocniční lůžka, pračku, hasičské přístroje, zdravotnický materiál a další potřebné věci.

Zastupitelé na podporu Ukrajiny vyčlenili z městského rozpočtu tři miliony korun. Z této částky bylo k 15. únoru čerpáno dva miliony korun. Stále také trvá finanční sbírka pro Nadvirnu, z níž se průběžně pomoc financuje. Na účtu 123-6331260277/0100 bylo ke stejnému datu 391 023,67 Kč.

Zdroj: MěÚ Krnov