BRUNTÁLSKO, NYSA | Projekt „Česko-polská cesta po regionu“ se dostal do svého finále. Přinesl ukázku pěkných míst bruntálského regionu, našel nejoblíbenější místa česko-polského příhraničí a postaral se o rozvoj přeshraniční spolupráce.

Společnost Studio STA – multimediální agentura o.p.s. a Nyskie Towarzystwo Społeczno Kulturalne v letošním roce realizují projekt „Česko-polská cesta po regionu“, který je financovaný z prostředků Evropského fondu pro Regionální rozvoj prostřednictvím Euroregionu Praděd z Programu INTERREG V-A. Společné aktivity se soustředily na podporu a propagaci obou regionů v rámci zpravodajství STA Bruntálsko a Nowiny Nyskie.

„Během projektu jsme se setkávali a prohlubovali jsme naše společné partnerství, čeho si moc vážím. Našli jsme také nejoblíbenější místa česko-polského příhraničí, o kterých rozhodla široká veřejnost, ale i naše hodnotící komise,“ přiblížil prezident Nyskie Towarzystwo Społeczno Kulturalne a šéfredaktor NowinNyskich Piotr Wojtasik.

Fotosoutěž Moje oblíbené místo

Během realizace projektu probíhala fotografická soutěž „Moje oblíbené místo“, která byla zaměřena na Moravskoslezský kraj a Opolské vojvodství. Do soutěže se během půl roku přihlásilo 41 soutěžících. O prvním vítězi rozhodla veřejnost na facebookové stránce STA Bruntálsko. Online hlasování probíhalo od pondělí 26. září do pondělí 3. října 2022. Lidé tak svým oblíbeným fotografiím mohli dát svůj lajk. Jedno z nejoblíbenějších míst v česko-polském příhraničí je vyobrazené na fotografii „Bruntál – Uhlířský vrch“. Snímek získal celkem 496 lajků. Autorem fotografie je Libor Kappel.

„Další tři vítězné fotografie vybrala hodnotící komise, která byla složena z členů realizačního týmu. Jednalo se o jednu českou fotografii „Ranní pastva“ od Františka Kučery a dvě polské „Lipniki“ od Marcin Berenda a „Rezerwat przyrody Cicha Dolina w Pokrzywnej“. Tento snímek pořídila Aleksandra Fierka,“ doplnil zakladatel společnosti Studio STA – multimediální agentura o.p.s. a mediální zástupce Radek Vráblík.

Multimediální část projektu

V rámci projektu „Česko-polská cesta po regionu“ zástupci obou organizací pracovali na multimediální části, která byla zaměřena na propagaci a prezentaci bruntálského regionu. Televizní štáb STA Bruntálsko vyrazil do terénu a navštívil hned několik zajímavých míst. Zavítal do jedné vrbenské sklárny (sklářství), objevil lahodnou chuť rýmařovského piva (pivovarnictví), podíval se na farmu do Stránského (život na farmě), v Jiříkově se zajímal o vyřezávaný betlém (řezbářství) a veřejnost pozval také na výlet na Slezskou Hartu a Osoblažskou úzkokolejkou.

„Zpracovali jsme celkem šest dílů (sklářství, pivovarnictví, život na farmě, řezbářství, Slezská Harta a Osoblažská úzkokolejka), které na sebe navazovaly. Výstupy jsme pak formou článků, fotoreportáží a videí prezentovali v obou médiích – STA Bruntálsko a Nowiny Nyskie. Jsem ráda, že naše multimediální část projektu zaujala čtenáře a diváky. Obdrželi jsme od nich také zpětnou vazbu. Lidé z různých koutů ČR se tak vydali poznávat zrovna tyto místa, které viděli v našich prezentacích. Jsem ráda, že naše aktivita splnila svůj účel,“ pochvalovala si ředitelka společnosti Studio STA – multimediální agentura o.p.s. Zdeňka Spurná.

Slavnostní večer s vyhlášením výsledků

Obě česko-polské delegace, zástupci Euroregionu Praděd, vítězové fotografické soutěže „Moje oblíbené místo“ a další hosté se setkali na slavnostním večeru, který se uskutečnil v Kulturním, informačním a vzdělávacím centru ve Vrbně pod Pradědem v pátek 4. listopadu 2022. Uspořádání slavnostního večera s vyhlášením výsledků bylo finální částí celého projektu.

O průvodní slovo se postarali moderátorka Kristýna Postulková a tlumočník Jarosław Radiměřský. Během programu vystoupili představitelé české a polské organizace a zástupci Euroregionu Praděd – předseda českého Euroregionu Praděd a starosta Zlatých Hor Milan Rác, předseda Sdružení polských obcí Euroregionu Praděd a starosta okresu Prudník Radosław Roszkowski, ředitelka Euroregionu Praděd Alena Šmigurová a specialista polského sekretariátu Euroregionu Praděd Piotr Bąk.

Nechybělo ani vyhodnocení projektu a fotografické soutěže s vyhlášením výsledků a předání cen vítězům. O kulturní část večera se postarali účinkující Gabriela Breškovcová (zpěv) a Nikol Greschnerová (kytara) a Dětská cimbálová muzika Rochusky při Základní umělecké škole Zlaté Hory. Pozdější neformální setkání s rautem v rámci slavnostního večera pak doprovodila Cimbálová muzika Rochus ze Zlatých Hor.

„Děkuji všem, kteří se podíleli na realizaci celého projektu a Euroregionu Praděd za spolupráci. Už nyní se těšíme na další aktivity, které plánujeme realizovat s naším polským partnerem,“ uzavřela ředitelka Studia STA Zdeňka Spurná.