BRUNTÁLSKO, NYSA (FOTO, VIDEO) | Česko-polská cesta po regionu tentokrát přiblížila přehradní nádrž Slezskou Hartu. Dozvíte se zajímavosti z vodohospodářské oblasti, ale i o zdejším cestovním ruchu.

Česko-polská cesta po regionu pokračuje dále. Od řezbáře v Jiříkově se vydala k vodě. Přiblíží tak přehradní nádrž Slezskou Hartu, která byla vybudována v období let 1987 až 1997. Dozvíte se zajímavosti o tom, k čemu slouží celé vodní dílo, injekční štola a mokrá věž. Z vodohospodářské oblasti se nakonec přesuneme za cestovním ruchem a navštívíme velkou elektroloď.

Přinášíme tak další zajímavou cestu, už pátý díl. Podívejte se na video!

Česko-polská cesta po regionu

Společnost Studio STA – multimediální agentura o.p.s. (zpravodajství STA Bruntálsko) a Nyskie Towarzystwo Społeczno Kulturalne (Nowiny Nyskie) realizují společný projekt „Česko-polská cesta po regionu / Czesko-polska droga przez region“, který je financovaný z prostředků Evropského fondu pro Regionální rozvoj prostřednictvím Euroregionu Praděd z Programu INTERREG V-A.

V rámci projektu se realizují společná setkávání, fotografická soutěž „Moje oblíbené místo“ pro veřejnost z Moravskoslezského kraje a Opolského vojvodství, prezentace šesti multimediálních výstupů (sklářství, pivovarnictví, život na farmě, řezbářství, Osoblažská úzkokolejka a Slezská Harta) a slavnostní večer s vyhlášením výsledků fotosoutěže.