BRUNTÁLSKO, NYSA | Česko-polská fotografická soutěž „Moje oblíbené místo“ se blíží do svého závěru. Soutěžící mohou své foto snímky zasílat do pondělí 5. září 2022.

Foto: STA Bruntálsko

Společnost Studio STA – multimediální agentura o.p.s. (zpravodajství STA Bruntálsko) a Nyskie Towarzystwo Społeczno Kulturalne (Nowiny Nyskie) pořádají fotografickou soutěž „Moje oblíbené místo“, do které se může přihlásit široká veřejnost – lidé z Moravskoslezského kraje a Opolského vojvodství. Oblíbené místo hledáme z uvedených krajů.

Fotografická soutěž probíhá do pondělí 5. září 2022 (včetně). Podrobnější informace a pravidla o fotografické soutěži najdete zde… Po uvedeném termínu již fotografie nepřijímáme.

Soutěž se pořádá v rámci projektu „Česko-polská cesta po regionu / Czesko-polska droga przez region“, který je financovaný z prostředků Evropského fondu pro Regionální rozvoj prostřednictvím Euroregionu Praděd z Programu INTERREG V-A.