BRUNTÁLSKO, NYSA | Společnost Studio STA – multimediální agentura o.p.s. a Nyskie Towarzystwo Społeczno Kulturalne vyhlásily fotografickou soutěž „Moje oblíbené místo“, do které se může přihlásit široká veřejnost. Akce probíhá od 25. února do 5. září 2022.

Foto: STA Bruntálsko

Společný projekt „Česko-polská cesta po regionu“, který je financovaný z prostředků Evropského fondu pro Regionální rozvoj prostřednictvím Euroregionu Praděd z Programu INTERREG V-A, zahájily dvě organizace – Studio STA – multimediální agentura o.p.s. a Nyskie Towarzystwo Społeczno Kulturalne, do kterého zapojily i jejich zpravodajství STA Bruntálsko a Nowiny Nyskie. U této příležitosti vyhlásily fotografickou soutěž „Moje oblíbené místo“.

„Do fotografické soutěže, která probíhá až do 5. září 2022, se může zapojit široká veřejnost z české i polské strany. Stačí, když nám na e-mail foto@stabruntalsko.cz, zašlete jednu fotografii s názvem a vaším kontaktem,“ popisuje přihlášení se do soutěže zakladatel společnosti Studio STA – multimediální agentura o.p.s. Radek Vráblík.

Soutěží se o hodnotné ceny. Vyhlášení vítězů proběhne v listopadu 2022. „Společně chceme objevit krásná místa našich česko-polských regionů, a to očima našich spoluobčanů. Následně odprezentujeme všechny zaslané fotografie do soutěže a necháme veřejnost vybrat tu nejkrásnější. Další tři fotografie vybere hodnotící komise,“ doplnil prezident Nyskie Towarzystwo Społeczno Kulturalne a šéfredaktor NowinNyskich Piotr Wojtasik.

Podrobnější informace najdete na česko-polském plakátu anebo na zpravodajských portálech STA Bruntálsko www.stabruntalsko.cz a Nowiny Nyskie nowinynyskie.com.pl.

Pravidla a další informace k soutěži najdete zde…

Foto: STA Bruntálsko

STA Bruntálsko i Nowiny Nyskie ogłosiły konkurs fotograficzny, którego celem jest poszukiwanie ulubionego miejsca

NYSA, BRUNTÁLSKO | Firma Studio STA – multimedialní agentura o.p.s. oraz Nyskie Towarzystwo Społeczno Kulturalne ogłosiły konkurs fotograficzny „Moje ulubione miejsce”, do którego mogą zgłosić się wszyscy. Projekt trwa od 25 lutego do 5 września 2022 roku.

Wspólny projekt „Czesko-polska droga przez region”, który jest finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego za pośrednictwem Euroregionu Pradziad z Programu INTERREG V-A, został zainicjowany przez dwie organizacje – Studio STA – multimedialní agentura o.p.s. oraz Nyskie Towarzystwo Społeczno Kulturalne, w którym uczestniczą ich redakje STA Bruntálsko i Nowiny Nyskie. Z tej okazji ogłosili konkurs fotograficzny „Moje ulubione miejsce”.

„Konkurs fotograficzny skierowany jest do szerokiej grupy mieszkańców ze strony czeskiej i polskiej. Trwa do 5 września 2022 r. Wystarczy, że prześlesz nam jedno zdjęcie z imieniem i nazwiskiem oraz swoim kontaktem na e-mail foto@stabruntalsko.cz” – opisuje założyciel Studio STA – multimedialní agentura o.p.s. Radek Vráblík.

Do wygrania są cenne nagrody. Zwycięzców poznamy w listopadzie 2022 roku. „Wspólnie chcemy odkrywać piękne miejsca naszych czesko-polskich regionów, do czego zapraszamy wszystkich mieszkańców. Chemy zobaczyć te miejsca, ale ich oczami.  Wszystkie nadesłane fotografie zostaną opublikowane, a wyboru najlepszych dokanają czytelnicy i ineternauci. Dodatkowe trzy zdjęcia wybierze komisja konkursowa,“ dodał Piotr Wojtasik, prezes Nyskiego Towarzystwa Społeczno Kulturalnego i redaktor naczelny „Nowin Nyskich“.

Bardziej szczegółowe informacje można znaleźć na plakacie oraz na portalach informacyjnych STA Bruntálsko www.stabruntalsko.cz i Nowiny Nyskie nowinynyskie.com.pl.