BRUNTÁLSKO, NYSA | Česko-polská přeshraniční spolupráce mezi Studio STA – multimediální agentura o.p.s. (zpravodajství STA Bruntálsko) a Nyskie Towarzystwo Społeczno Kulturalne (Nowiny Nyskie) je aktivní po celý rok 2022. Obě organizace realizují společný projekt „Česko-polská cesta po regionu / Czesko-polska droga przez region“ a setkávají se na pracovních jednáních.

Foto: STA Bruntálsko

Společnost Studio STA – multimediální agentura o.p.s. (zpravodajství STA Bruntálsko) a Nyskie Towarzystwo Społeczno Kulturalne (Nowiny Nyskie) letos realizují společný projekt „Česko-polská cesta po regionu / Czesko-polska droga przez region“. Zástupci obou organizací jsou během roku aktivně v kontaktu přes elektronickou komunikaci, průběžně se osobně setkávají.

Na polské straně v Nyse na konci ledna řešili přípravu úvodního setkání české a polské delegace v rámci uvedeného projektu, zabývali se také realizací dílčích aktivit a přípravou vyhlášení fotografické soutěže „Moje oblíbené místo“. Samotné oficiální zahájení projektu a vyhlášení fotosoutěže proběhlo o měsíc později, a to 25. února 2022.

Na srpnové pracovní schůzce se zástupci české i polské strany zabývali organizací a publikací multimediálních výstupů projektu v obou zpravodajstvích – STA Bruntálsko a Nowiny Nyskie. Probrali také ukončení fotografické soutěže, jednání hodnotící komise a přípravu slavnostního večera s vyhlášením výsledků fotosoutěže, který se uskuteční na začátku listopadu na české straně.

Projekt „Česko-polská cesta po regionu / Czesko-polska droga przez region“ je financován z prostředků Evropského fondu pro Regionální rozvoj prostřednictvím Euroregionu Praděd z Programu INTERREG V-A.

top